Pacientų pooperacinių žaizdų infekcijos požymių sąsajos su rizikos veiksniais

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-22-0103

Projekto pavadinimas: Pacientų pooperacinių žaizdų infekcijos požymių sąsajos su rizikos veiksniais

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: doc. dr. Lina Spirgienė

Bendra projekto vertė: 2 997,97 Eur

 

 

Santrauka: Projekto tikslas – nustatyti pacientų pooperacinių žaizdų lokalios infekcijos požymių sąsajas su paciento sveikatos būklės ir gyvenimo būdo veiksniais bei veiksniais, susijusias su operacija ir paciento operacijai paruošimu.

Bus atliekamas kiekybinis tyrimas bei žaizdų stebėjimas pagal protokolą.

Siekiamas rezultatas:  Tikimasi, išsiaiškinti  pacientų pooperacinių žaizdų gijimo ir infekcijos požymių atsiradimo sąsajas su paciento sveikatos būkle ir gyvenimo būdu,  bei veiksniais, susijusiais su operacija ir paciento paruošimu operacijai.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą ,,Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“