Point-of-care metodas tikagreloro farmakogenomikai  (OPTOGEN)

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0038

Projekto pavadinimas: Point-of-care metodas tikagreloro farmakogenomikai  (OPTOGEN)

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017-12-20 iki 2022-06-19

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Vacis Tatarūnas

Bendra projekto vertė: 191 060,27 Eur

 

 

 

Santrauka: Projekto tikslas – sukurti naują prietaisą, kuris leistų individualizuoti gydymą tikagreloru neatsitraukus nuo ligonio lovos ir perspektyviųjų tyrimų su ligoniais metu patvirtinti naują biologinį žymenį, skirtą individualizuoti gydymą šiuo vaistu.

Planuojamas projektas bus vykdomas etapais. Pirmojo etapo metu bus sukurtas greitojo genotipo nustatymo metodas ir įranga, kurie leis tame pačiame mėgintuvėlyje, prieš tai neišskyrus DNR, nustatyti reikiamą biologinį žymenį. Antrojo etapo metu bus vykdomi perspektyvieji tyrimai su ligoniais, kuriems planuojamas skirti gydymas antiagregantais (n = 100). Šio etapo metu bus įvertinama pasirinkto biologinio žymens prognozinė vertė gydymui tikagreloru individualizuoti. Tyrimai bus atliekami šiuo principu: ligoniui dar prieš paskiriant gydymą vaistais bus nustatomas genotipas ir, atsižvelgus į gautus genotipo rezultatus, bus paskiriamas būtent konkrečiam ligoniui tinkamas vaistas ir rekomenduojama jo dozė (tikagreloras arba alternatyvus vaistas).

Siekiamas rezultatas: Vykdant projektą bus pagrįstas biologinio žymens poveikis tikagreloro veiksmingumui. Numatoma sukurti įrenginį, kuris bus patentuojamas Europos patentų biure (pateikiama paraiška). Gauti duomenys (be galutinės projekto ataskaitos) bus publikuojami ne mažiau kaip viename straipsnyje, turinčiame didesnį nei 2 citavimo koeficientą.

Šių rezultatų panaudojimas Lietuvos ir pasaulio mastu yra akivaizdus, nes gauti duomenys leis tinkamai dozuoti vieną dažniausiai klinikinėje praktikoje vartojamų antiagregantų. Tai leis išvengti nepageidaujamų vaisto vartojimo poveikių. Sukurtą metodą ir įrenginį galės naudoti ir kiti tyrėjai, kuriems reikalingas greitas genotipo tyrimas. Informacija apie projekto rezultatus bus pateikiama tiesiogiai bendraujant su gydytojais ir mokslininkais, dirbančiais minėtoje srityje.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“