Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA)

< Grįžti

Projekto Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0003

Projekto pavadinimas: Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA)

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-10-27 iki 2023-05-31

Projekto partnerio vadovas: prof. Ida Liseckienė

Bendra projekto vertė: 999 956,00 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, VšĮ Šiaulių centro poliklinika VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ Babtų šeimos medicinos centras VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras UAB Saulės šeimos medicinos centras UAB „Ars medica“

SANTRAUKA

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.

Projekto įgyvendinimo metu bus parengta metodinė medžiaga, kuri sudarys prielaidas pagerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą poli ligotiems pacientams. Modelio vykdymo metu pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis ligomis koordinuotas ir savalaikes asmens sveikatos priežiūros paslaugas teiks daugiadalykės specialistų komandos, bus vykdomos nuotolinės ir tiesioginės konsultacijos tiek pacientams, tiek ir asmens sveikatos priežiūros specialistams. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigytos projekto veiklai reikalingos priemonės (prietaisai), skirtos pacientų sveikatos būklei ambulatoriškai ir nuotoliniu būdu stebėti ir vertinti. Projekto pabaigoje bus parengta rezultatų statistinė analizė, suformuluotos gautų rezultatų išvados, parengta modelio ataskaita.

Siektinas rezultatas: Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai – 110 asm. Modelio išbandyme dalyvavę asmenys – 385 asm. Metodinės medžiagos parengimas – 1 kompl. Modelio išbandymui reikalingos įrangos įsigijimas – 9 kompl.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr.  Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.