Pseudomonas aeruginosa atsparumo antibiotikams ir serogrupinės priklausomybės sąsajos

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-712-25-0181

Projekto pavadinimas: Pseudomonas aeruginosa atsparumo antibiotikams ir serogrupinės priklausomybės sąsajos

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-09-02 iki 2022-03-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas:  prof. Astra Vitkauskienė

Bendra projekto vertė:2 655,26 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

Santrauka: Vieno iš dažniausių hospitalinės infekcijos sukėlėjo – Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) sukeltos infekcijos sunkiai gydomos dėl sukėlėjo gebėjimo greitai įgyti atsparumą antibiotikams, kas kelia problemas daugelyje šalių, taip pat ir Lietuvoje. Sukėlėjas linkęs kisti, mutuoti, priklausomai nuo aplinkos, kurioje jis persistuoja, ar gydymui vartojamų antibiotikų politikos, gali skirtis ir P. aeruginosa atsparumas įvairių klasių antibiotikams. Svarbu įvertinti atsparumo antibiotikams dinamiką po 10 metų bei jaunosios kartos ir jaunų mokslininkų, studentų paraginimas pamatyti problemos aktualumą ir padėti ją spręsti, yra vienas svarbiausių uždavinių, siekianat išsaugoti turimų antibiotikų veiksmingumą.

Siekiamas rezultatas:  Įsisavinta: Pseudomonas aeruginosa, išskirtų iš įvairios klinikinės medžiagos, atsparumo antibiotikams bei serogrupių nustatymo metodologijas, vertinimo kriterijus bei nustatyti atsparumo antibiotikams bei serogrupių sąsajas

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-12  ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą ,,Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“