„Rab baltymų reguliuojamo navikinių ląstelių tumorigeniškumo tyrimai in vitro“

< Grįžti

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0011

Projekto pavadinimas: Rab baltymų reguliuojamo navikinių ląstelių tumorigeniškumo tyrimai in vitro

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-06-21 iki 2023-06-20

Projekto vadovas: Vilma Petrikaitė

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra projekto vertė:  66 499,55 Eur

 

Santrauka:  sutrikusi RabGTPazių šeimos baltymų reguliacija neretai siejama su daugybės piktybinių navikų rūšių, tokių kaip plaučių vėžys, smegenų vėžys ar krūties vėžys, atsiradimu. Rab koduojančių genų mutacijos ir potransliacinių baltymų modifikacijos sutrikdo viduląstelinės pernašos procesus, ir taip prisideda prie tumorigeninio potencialo, migracijos ir metastazavimo į kitus audinius, skatinimo. Todėl šiuo projektu bus bandoma nustatyti už ląstelių dalijimąsi, migraciją ir invazyvumą atsakingų Rab11 ir Rab35 reguliacinių baltymų tarpusavio sąveiką, kontroliuojant navikinių ląstelių tumorigeniškumą in vitro sąlygomis. Tyrimai padės atskleisti Rab11 ir Rab35 tarpusavio sąveika ir molekulinius kompensacinius mechanizmus, reguliuojant ląstelei svarbius procesus ir leis identifikuoti su šių baltymų mutacijomis siejamą auglio atsiradimo tikimybę ir navikinių ląstelių tumorigeniškumo skatinimą. Tyrimo rezultatai atskleis naujus Rab11 ir Rab35 sinergizmo kontroliuojamus ląstelei svarbių procesų reguliacijos mechanizmus, o šios tematikos tyrimų duomenys pasipildys naujais Rab baltymų reguliacijos molekuliniais mechanizmais.

Projekto tikslas – nustatyti Rab11 ir Rab35 baltymų tarpusavio sąveiką, reguliuojant navikinių ląstelių tumorigeniškumą in vitro.

Siekiamas rezultatas: Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai – 1 vnt.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“