Registruotų vaistų derinio farmakologinio poveikio citokinų išlaisvinimo sindromo mechanizmams, siekiant jo taikymo COVID-19 gydymui, tyrimas

< Grįžti

Projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0030

Projekto pavadinimas: Registruotų vaistų derinio farmakologinio poveikio citokinų išlaisvinimo sindromo mechanizmams, siekiant jo taikymo COVID-19 gydymui, tyrimas

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-11-04 iki 2023-09-01

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė

Bendra projekto vertė: 299 994,95 Eur

 

Santrauka: Covid-19 pandemija parodė, kad iki šiol nėra pakankamai vaistų, registruotų Covid-19 terapinei indikacijai. Tyrimai rodo, kad vyrų Covid-19 ligos eigos sunkumas, mirtingumas yra didesnis nei moterų, o su lytimi susiję molekuliniai mechanizmai nėra aiškūs. Būtini tyrimai, kurie pateiktų kritinę informaciją apie su lytimi susijusį vaistų veiksmingumą gydant Covid-19. Mūsų eksperimentiniai tyrimai rodo, kad piruvato dehidrogenazės kinazių inhibitoriaus ir histono deacetilazių inhibitoriaus poveikis T limfocitams priklauso nuo lyties ir nuo lytinių hormonų. Covid-19 gydymui yra naudojami of-label use vaistai. Registruotų vaistų Covid-19 gydymui, paieška, su lytimi susijusio jų veiksmingumo tyrimai išlieka aktualūs. Nepalankią Covid-19 infekcijos eigą dažnai lemia citokinų išlaisvinimo sindromas (CIS). Tyrimo uždavinys yra nustatyti piruvato dehidrogenazės kinazių inhibitoriaus ir histono deacetilazių inhibitoriaus derinio farmakologinį poveikį, slopinant CIS mechanizmus, ikiklinikiniais tyrimais įvertinti tiriamojo preparato poveikį pelių ir žiurkių čiobrialiaukei, jos struktūrai, nustatyti poveikį žiurkių T limfocitų RNR uždegimo-imuniteto genų, CD4+, CD8+, CD3, CD45 raiškai; klinikiniais tyrimais nustatyti poveikį sveikų ir sergančiųjų Covid-19 T limfocitams, uždegimo-imuninių citokinų, jų genų, miRNR, CD4+, CD8+, CD3, CD45, SLC5A8 raiškai, ląstelės ciklui, su lytimi susijusius skirtumus. Su lytimi susijusių tyrimų poveikis SLC5A8 transporterio ekspresijai žiurkių timocituose rodo galimą individualizuotą pagal lytį Covid-19 ligos gydymą. Tirsime SLC5A8 ekspresijos ryšį su sunkia Covid-19 forma, galimu žymens ryšiu su ligos progresavimu. Tyrimų duomenys leis pasiūlyti alternatyvų naują vaistą papildomai Covid-19 terapijai.

Siekiamas rezultatas: Tyrimų duomenimis siekiama pasiūlyti naują vaistinį preparatą papildomai Covid-19 infekcijos terapijai, pagrįsti individualizuotos terapijos taikymą Covid-19 gydymui.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.