SARS-CoV-2 genomika: įrankis viruso evoliucijos greičio nustatymui bei klinikinio ir imuninio atsako modeliavimui (evoCOVID)

< Grįžti

Projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0023

Projekto pavadinimas: SARS-CoV-2 genomika: įrankis viruso evoliucijos greičio nustatymui bei klinikinio ir imuninio atsako modeliavimui (evoCOVID)

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-11-04 iki 2023-09-01

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. habil. dr. Limas Kupčinskas

Bendra projekto vertė: 299 477,17 Eur

Projekto vykdytojas:  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Santrauka: Projekto tikslas – vykdant aukšto lygio tyrėjų grupių mokslinį tyrimą medicinos ir sveikatos mokslų srityje, plėtoti taikomąsias žinias ir sukurti skaitmeninį įrankį, leidžiantį įvertinti besivystančių naujų SARS-CoV-2 linijų evoliucijos greičio pokyčius ir galimą poveikį imuniniam (vakcinų efektyvumui) bei klinikiniam atsakui.

Sunkaus ūminio respiracinio sindromo koronaviruso 2 (SARS-CoV-2) sukelta koronavirusinė liga 2019 (COVID-19) ES nustatyta daugiau kaip 28 mln. žmonių ir su šia liga Europoje yra siejama daugiau nei 645 tūkst. mirčių. Globaliai sutariama, kad geriausia priemonė sustabdyti COVID-19 pandemiją yra masinė vakcinacija. Nepaisant to, kad jau yra sukurtos ir naudojamos efektyvios vakcinos, naujų, labiau virulentiškų, SARS-CoV-2 viruso atmainų atsiradimas gali turėti įtakos ligos sunkumui ir sukurtų vakcinų efektyvumui ateityje. Todėl įrankiai, kurie leistų įvertinti SARS-CoV-2 evoliucijos ir naujų atmainų poveikį imuniniam bei klinikiniam atsakui yra reikalingi ir aktualūs. Įgyvendinant projekto veiklas bus atliekami tarptautiniu lygiu konkurencingi moksliniai tyrimai Sumaniosios specializacijos srityje pagal Sveikatos technologijos ir biotechnologijos krypties prioritetą „Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai“. Projektas vykdomas LSMU MA MF Virškinimo sistemos tyrimo institute.

Siekiamas rezultatas: Įgyvendinant projekto veiklas bus siekiama sukurti viruso genominių duomenų analizės algoritmus, skirtus vertinti naujai atsirandančių SARS-CoV-2 linijų ir konkrečių mutacijų ir/ar jų kombinacijų poveikį jo virulentiškumui. Taip bus ne tik plėtojamos taikomosios žinios, bet ir sukurtas tarptautiniu mastu aktualus ir inovatyvus skaitmeninis įrankis, leidžiantis įvertinti besivystančių naujų SARS-CoV-2 linijų evoliucijos greičio pokyčius ir galimą poveikį imuniniam (vakcinų efektyvumui) bei klinikiniam atsakui. Viruso virulentiškumo įvertinimas genomo ir konkrečių mutacijų lygmenyse, tikimasi, prisidės prie sėkmingo pavojingų viruso atmainų plitimo stabdymo ir tokiu būdu reikšmingai prisidės prie sėkmingo pandemijos valdymo. SARS-CoV-2 viruso atmainos taps įprasta natūraliai cirkuliuojančių žmogaus virusų dalimi, todėl privaloma turėti įrankius, kurie perspėtų apie pavojingų mutacijų ir atmainų kaupimąsi ir tokiu būdu didinti visuomenės atsparumą panašioms būsimoms krizėms.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.1-LMT-K-718 priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“, veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.