Skaitmeninio fenotipavimo panaudojimas vėžiu sergančių pacientų stebėsenai COVID-19 pandemijos metu

< Grįžti

Projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0011

Projekto pavadinimas: Skaitmeninio fenotipavimo panaudojimas vėžiu sergančių pacientų stebėsenai COVID-19 pandemijos metu

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-12-01 iki 2023-08-31

Projekto vadovas: prof. Tomas Krilavičius

LSMU dalies mokslinio tyrimo vadovė: prof. Elona Juozaitytė

Bendra projekto vertė: 294 225,26 Eur (LSMU dalies biudžetas – 134 126,12 Eur)

Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

Santrauka:  Vėžys yra viena dažniausių sergamumo ir mirštamumo priežasčių. Dėl ankstyvos diagnostikos ir daugėjant efektyvių gydymo metodų vėžio gydymas taps dar aktualesniu visuomenės sveikatos iššūkiu. Telemedicinos ir eSveikatos sprendimų naudojimas didėjo prieš COVID pandemiją ir tapo dar svarbesniais pandemijos metu. Sveikatos programėlių skaičius viršija 300000 ir daugiau nei 200 programėlių yra pristatoma kasdien. Nepaisant to, jų panaudojimas medicinos praktikoje yra ribotas dėl neaiškios ir neištirtos tokių sprendimų naudos, jos kuriamos nedalyvaujant sveikatos priežiūros specialistams ir kitų priežasčių. Todėl yra svarbu sukurti plačiai prieinamus, automatizuotus ir svarbiausia įrodymais pagrįstus mSveikatos sprendimus vėžiu sergantiems pacientams siekiant optimizuoti vėžiu sergančių pacientų ilgalaikę prognozę ir gyvenimo kokybę.

Projekto tikslas – sukurti dirbtinio intelekto metodus skirtus aukšto dažnio pasyviai, naudojant išmanius telefonus, surinktų duomenų ir klinikine prasme prasmingų personalizuotų aktyviai surinktų duomenų, kurie leistų transformuoti pažeidžiamų pacientų priežiūrą COVID-19 metu ir po to, įgalinant realaus laiko duomenų analizę ir personalizuotą nutolusią pacientų stebėseną jų įprastinėje aplinkoje.

Siekiamas rezultatas:  Projekte kuriami sprendimai, leidžiantys pasyviai ir aktyviai rinkti onkologinių ligonių duomenis, bei jų pagalba realiu laiku fiksuoti ligos ir gydymo eigą COVID-19 pandemijos metu (ir po jos), naudojant dirbtinio intelekto metodus identifikuoti paciento fizinę ir psichologinę būsena, taip personalizuojant gydymo procesą. Kadangi dauguma duomenų bus renkami pasyviai, tai nereikalaus iš pacientų papildomų pastangų, sumažins jų poreikį lankytis gydymo įstaigoje (kas ypač aktualu pandemijų atveju). Sistemoje duomenys bus fiksuojami nuolatos, tačiau gydytojai bus informuojami tik identifikavus tam tikrus pokyčius, galima problemines situacijas, kas leis gydytojams turėti daugiau informacijos apie pacientą ir gydymo bei ligos eigą, tačiau sprendimas taupys gydytojų laiką, pabrėždamas tik svarbius duomenis ir įvykius. Sprendimo komponentai, tiesiogiai nesusiję su vėžio gydymu, galės būti lengvai pritaikyti kitų ligų gydymui.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonės  13.1.1-LMT-K-718-05-veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.