Slaugos fakulteto studijų bazės sukūrimas

Projekto Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-06-0001

Projekto pavadinimas: Slaugos fakulteto studijų bazės sukūrimas

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017-04-24 iki 2023-12-31

Projekto vadovas: Aivaras Laurišas

Projekto finansavimo suma: 8 151 057,84 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

 

Projekto tikslas užtikrinti LSMU Slaugos fakultete vykdomų biomedicinos studijų srities slaugos, reabilitacijos, medicinos ir sveikatos studijų krypčių programų kokybę bei sudaryti sąlygas studentams įgyti aukščiausias kompetencijas, reikalingas sveikatos priežiūros sistemai.

Pagrindinė sprendžiama problema – nepakankami biomedicinos studijų srities, slaugos, reabilitacijos, medicinos ir sveikatos studijų krypčių studentų gebėjimai ir kompetencijos, kurių įgijimą riboja studijų aplinkos (infrastruktūros) trūkumas bei fragmentacija, kuri reikalinga jiems siekiant įgyti aukščiausias kompetencijas, reikalingas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.

Projekto veiklos: Slaugos fakulteto studijų bazės pastato statyba (adresu Eivenių g. 2, Kaunas) ir Slaugos fakulteto studijų bazės aprūpinimas slaugos, reabilitacijos, medicinos ir sveikatos studijų krypčių programoms reikalinga studijų įranga, kompiuterine įranga ir baldais (adresu Eivenių g. 2, Sukilėlių pr. 15 Kaunas).

Siekiami kokybiniai projekto rezultatai: aukšta LSMU slaugos, reabilitacijos, medicinos ir sveikatos studijų krypčių programų kokybė; aukščiausios slaugos, reabilitacijos, medicinos ir sveikatos studijų krypčių programose studijuojančių asmenų kompetencijos, reikalingos sveikatos priežiūros sistemai; didėjantis LSMU studentų konkurencingumas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu; kylantis bendras LSMU Slaugos fakulteto studijų programų prestižas.

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CPVA-V-720 priemonę „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“