Slaugos, Veterinarinės maisto saugos ir Visuomenės sveikatos studijų programų atnaujinimas, skatinant tarptautiškumą (SVeViT)

< Grįžti

Projekto pavadinimas: Slaugos, Veterinarinės maisto saugos ir Visuomenės sveikatos studijų programų atnaujinimas, skatinant tarptautiškumą (SVeViT)

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Mokymasis visą gyvenimą

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-050

Projekto trukmė: 2011-10-18 / 2013-10-18, projektas pratęstas iki 2014-01-31

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra projekto vertė: 272 387,63 Eur

Santrauka:  Teikiamas projektas skirtas atnaujinti I pakopos slaugos ir veterinarinės maisto saugos bei II pakopos visuomenės sveikatos studijų programas, pritaikant jas dėstyti užsienio (anglų) kalba. Tai itin aktualu Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (toliau – LSMU), kuris pasižymi itin dideliu užsienio studentų skaičiumi: 2010 m. įstojo 112 studentų iš 21 pasaulio valstybės, daugiausia į Medicinos bei Odontologijos fakultetus. 2010 m. reorganizavus Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją į LSMU, kilo būtinybė ne tik skatinti tolesnę tarptautiškumo plėtrą Slaugos bei Visuomenės sveikatos fakultetuose, bet ir peržiūrėti dėstomų studijų programų turinį ir jį kokybiškai atnaujinti bei pritaikyti užsienio studentams bei dėstytojams, tokiu būdu didinant slaugos, veterinarinės maisto saugos ir visuomenės sveikatos studijų programų tarptautiškumą ir konkurencingumą Europos ir kitų pasaulio valstybių tarpe. Atnaujinus studijų programas, jos taps pritaikytos mokytis ir dėstyti užsienio (anglų) kalba. Taip pat bus įdiegti inovatyvūs studijų metodai (studijavimas ir dėstymas, paremtas praktika, situacijų analize, probleminiu bei tarpdisciplininiu mokymu), pritaikant šiuolaikišką studijų organizavimą (orientuojantis į studentų poreikius, modulinę struktūrą ir kt). Jų dėstymas LSMU, didžiausioje Lietuvos sveikatos specialistų rengimo institucijoje, padės prisitaikyti prie didėjančių visuomenės lūkesčių ir reikalavimų sveikatos priežiūros sistemai, padės harmonizuoti ir suderinti aukštojo mokslo standartus ES šalyse narėse slaugos, veterinarinės maisto saugos ir visuomenės sveikatos kryptyse dėl atsiradusios galimybės lengviau palyginti studijų programas, gerinti jų kokybę ir išplėsti tarptautiškumą.