Smegenų išeminių pažaidų ir apsauginių mechanizmų tyrimas: mitochondrijų nespecifinio laidumo pora ir ląstelių žūtis senėjančiose smegenyse

< Grįžti

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0131

Projekto pavadinimas: Smegenų išeminių pažaidų ir apsauginių mechanizmų tyrimas: mitochondrijų nespecifinio laidumo pora ir ląstelių žūtis senėjančiose smegenyse

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017-12-27 iki 2021-12-26

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Vilmantė Borutaitė

Bendra projekto vertė: 599 995,73 Eur

 

Santrauka:  Projekto tikslas – kelti tyrėjų mokslinę kompetenciją vykdant tarptautiniu mastu konkurencingus mokslinius tyrimus, siekiant išaiškinti išeminių pažaidų molekulinius mechanizmus besivystančiose ir senstančiose smegenyse bei rasti efektyvias neuroprotekcines medžiagas terapijai.

Projektas skirtas svarbiai biomedicininė problemai – ląstelių žūties reguliacijos mechanizmų smegenų insulto metu tyrimui. Insultas yra viena pagrindinių priežasčių, sukeliančių sunkią negalią ir darbingumo praradimą, bei yra antroji pagal mirtingumą suaugusiųjų liga. Sergamumas šia liga didėja su amžiumi, todėl senstant visuomenei tai gali tapti viena svarbiausių sveikatos problemų. Nors vykdoma daug ikiklinikinių bei klinikinių tyrimų,  efektyvių priemonių, ypač pasižyminčių neuroapsauginiu poveikiu, insulto terapijai nėra. Projekto tikslas yra kelti tyrėjų mokslinę kompetenciją mitochondrijų patofiziologijos, molekulinės ląstelių biologijos ir neurochemijos srityse, vykdant tarptautiniu mastu konkurencingus mokslinius tyrimus, kuriais siekiama ištirti išeminių pažaidų molekulinius mechanizmus besivystančiose ir senstančiose smegenyse bei siekiant surasti efektyvias neuroprotekcines medžiagas terapijai.  Mokslininkai ugdys įgūdžius gyvų ląstelių vaizdinimo, pirminių smegenų ląstelių 2D ir 3D sistemose auginimo, molekulinės biologijos ir baltymų analizės srityse. Bus įdiegtos naujausios žmogaus indukuojamų pluripotentinių kamieninių ląstelių kultūrų metodikos siekiant ištirti, kaip žmogaus ląstelės žūsta insulto metu ir kaip jas apsaugoti nuo išeminių pažaidų.  Bus palygintas išemijos ir reperfuzijos poveikis nesubrendusių, subrendusių ir senstančių smegenų ląstelėms (neuronams, astrocitams ir mikroglijai) ir nustatyta, ar įvairūs mitochondrijų nespecifinio laidumo poros slopikliai gali apsaugoti nuo išemijos sąlygotos ląstelių žūties, uždegiminio atsako smegenyse bei padėti atstatyti neuronų funkcinį aktyvumą. Šio projekto siekiamybė yra remiantis gautomis žiniomis apie molekulinius gyvūnų ir žmogaus smegenų ląstelių žūties mechanizmus, identifikuoti efektyviausius farmakologinius junginius, kuriuos būtų galima tikslingai naudoti smegenų insulto gydymui.

Siekiamas rezultatas: Mokslo straipsnis užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėje – 4 vnt. Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose – 7 vnt.

Projektas finansuojamas iš ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas” priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą” veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai”