STED mikroskopinės įrangos valdymas ir taikymas gyvųjų ląstelių struktūrų žymėjimui bei vaizdinimui

< Grįžti

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0035

Projekto pavadinimas: STED mikroskopinės įrangos valdymas ir taikymas gyvųjų ląstelių struktūrų žymėjimui bei vaizdinimui

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-10-08 iki 2020-12-10

Kontaktiniai asmenys: LSMU MA Kardiologijos institutas Ląstelių kultūrų laboratotijos jaunesnioji mokslo darbuotoja Gintarė Jančiukė, LSMU Plėtros tarnybos projektų vadovė Jolanta Petrylė

Bendra projekto vertė:  4719,21 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universistetas

 

 

Santrauka: Projekto tikslas – įsisąvinti super-skiriamosios gebos STED mikroskopinės įrangos valdymą ir taikymą gyvųjų ląstelių struktūrų žymėjimui bei vaizdinimui, tiriant ląstelės ciklo metu vykstančius dinaminius procesus.

Projekto skirtas įsisavinti super-skiriamosios gebos STED (stimulated emission depletion) mikroskopijos principus ir tyrimų metodiką, kadangi šiuo metu LSMU Kardiologijos institute jau vyksta STED (STEDYCON) mikroskopo viešieji pirkimai. Stažuotės metu taip pat bus testuojami naujai kuriami specialieji STED mikroskopijai skirti fluorescuojantys dažai, skirti gyvųjų ląstelių struktūrų žymėjimui ir vaizdinimui. Šis fluorescencijos mikroskopijos tipas įgalina pažymėtų struktūrų dinamikos tyrimus, todėl stažuotės metu bus tyrinėjama citoskeleto komponentų (aktinas, tubulinas, vimentinas) pokyčiai ląstelės dalijimosi ciklo metu. Be to, Chromatino žymėjimo ir vaizdinimo laboratorijoje yra sukurta keletas DNR žyminčių dažų, kurie leidžia stebėti DNR struktūros pokyčius gyvose ląstelėse. Taigi, projekto metu yra numatoma vizualizuoti minėto citoskeleto komponentų ir chromosomų sąveiką įvairiose ląstelės ciklo stadijose. Įgytos žinios ir patirtis bus naudota tolimesniems tyrimams Lietuvoje, vykdant LSMU KI Ląstelių kultūrų laboratorijos projektus bei G.Jančiukės doktorantūros studijų programą.  

Siekiamas rezultatas: Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai – 1 vnt.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“