Studijoms reikalingos infrastruktūros, bazinės įrangos atnaujinimas kuriant Lietuvos sveikatos mokslų universitetą

< Grįžti

Projekto pavadinimas: Studijoms reikalingos infrastruktūros, bazinės įrangos atnaujinimas kuriant Lietuvos sveikatos mokslų universitetą

Veiksmų programa: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Universitetų infrastruktūros plėtra

Projekto kodas: VP3-2.2-ŠMM-18-V-01-001

Projekto trukmė: 2010-05-24 / 2013-11-30

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra projekto vertė: 14 481 000,93 Eur

Santrauka: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU) įkurtas reorganizavus Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją, sujungiant dvi pagrindines Lietuvos aukštąsias universitetines mokyklas, rengiančias medicinos ir veterinarinės medicinos, visuomenės sveikatos, maisto saugos, farmacijos, slaugos, odontologijos ir gyvulininkystės specialistus. Įgyvendinus projektą, bus pastatytas Visuomenės sveikatos fakulteto pastatas (adresu Tilžės g. 18, Kaunas), kuriame bus įkurtos bendros katedros: Sveikatos vadybos katedra, Profilaktinės medicinos katedra, Aplinkos ir darbo medicinos katedra, Dalis maisto saugos ir gyvūnų higienos katedros; Mokomosios/mokslinės laboratorijos. Taip pat planuojama pastatų, esančių Mickevičiaus g. 7 ir 9, Kaunas, rekonstrukcija. Sios patalpos būtų rekonstruojamos, jas pritaikant studijų procesui bei universiteto administracijai. Projekto metu planuojama vykdyti veterinarijos gydyklos ir Užkrečiamų ligų katedros (adresu Tilžės g. 18, Kaunas) rekonstrukcijas, įrengiant chirurgijos ir aštrių bandymų patalpas, rekonstruojant inžinerinius tinklus, atnaujinant auditorijas, laboratorijas, patalpas dėstytojams, laborantams. Siekiant užtikrinti laboratorinių gyvūnų laikymą ir panaudojimą pagal FELASA reikalavimus, planuojama išplėsti vivariumą, rekonstruojant pastato antrąjį aukštą, įrengiant patalpas skirtas studijų procesui. Įgyvendinant projektą būtų atliekami mokomojo laboratorinio korpuso, esančio Eivenių g. 4, Kaunas, Kalbų ir edukacijos katedros patalpų, esančių Jankaus g. 2, Kaunas, atnaujinimas bei remontuojama Sporto katedros infrastruktūra, (adresu Tilžės g. 18, Kaunas), įrengiant patalpas bendros kineziologijos ir sporto medicinos veikloms. Atliekant patalpų atnaujinimą suplanuoti atlikti šie darbai: sanitarinių mazgų, mokymo bei bendro naudojimo patalpų, inžinerinių tinklų remontas bei įrengimas. Atlikus remonto ir statybos darbus LSMU planuoja įsigyti baldus, laboratorinę ir kompiuterinę įrangą.