Sunitinibo analogų poveikio gaubtinės žarnos vėžio ląstelių migracijai in vitro įvertinimas

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-22-0102

Projekto pavadinimas: Sunitinibo analogų poveikio gaubtinės žarnos vėžio ląstelių migracijai in vitro įvertinimas

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Prof. Vilma Petrikaitė

Bendra projekto vertė: 3 000,00 Eur

 

Santrauka: Projekto tikslas – ištirti sunitinibo analogų poveikį gaubtinės žarnos vėžio ląstelių migracijai in vitro normoksijos ir hipoksijos sąlygomis.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, 2018 m. pasaulyje buvo diagnozuota 18,1 mln. naujų vėžio susirgimo atvejų ir 9,6 mln. mirčių, susijusių su vėžiu. Daugiau nei 90 proc. mirčių būna susiję su metastazavimu į kitus audinius ir organus, tačiau specifinių vaistų, kurie slopintų metastazes, nėra. Manoma, kad kinazių slopikliai galėtų būti pritaikyti slopinti ląstelių migraciją ir invaziją. Pastaruoju metu ypač didelio susidomėjimo susilaukia šių junginių veikimo mechanizmo tyrimai, vertinant jų poveikį vėžio ląstelių migracijai in vitro ir in vivo. Įvairūs kinazių slopikliai slopina metastazes pelių neuroblastomos ir plaučių vėžio modeliuose. Kitų mokslininkų gauti rezultatai leidžia manyti, kad kinazių slopikliai galėtų būti vystomi kaip vaistai nuo metastazių.

Šiame projekte bus naudojami nauji susintetinti junginiai, savo struktūra panašūs į patvirtintą vaistinį junginį sunitinibą. Tyrimai bus vykdomi, panaudojant „žaizdos gyjimo” bei vienos ląstelės sekimo metodikas. Tyrimams bus naudojamos dvi skirtingos žmogaus gaubtinės žarnos vėžio ląstelių linijos, pasižyminčios skirtingu agresyvumu.

Siekiamas rezultatas:  Tikimasi, kad tiriami sunitinibo analogai pasižymės ląstelių migraciją slopinančiu poveikiu in vitro. Apie rezultatus bus informuojami kolegos, susintetinę junginius ir aktyviausi junginiai bus vystomi toliau arba jų pagrindu kuriami aktyvesni analogai.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą ,,Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“