Tikslinių nanoformuluočių tyrimai vėžio ląstelių dvimatėse ir trimatėse kultūrose

< Grįžti

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0092

Projekto pavadinimas: Tikslinių nanoformuluočių tyrimai vėžio ląstelių dvimatėse ir trimatėse kultūrose

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-02-01 iki 2021-03-30

Kontaktiniai asmenys: LSMU MA Medicinos fakultetas, Fiziologijos ir farmakologijos instituto profesorė Vilma Petrikaitė, LSMU Plėtros tarnybos projektų vadovė Jolanta Petrylė

Bendra projekto vertė: 4454,32 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

Santrauka: Projekto tikslas – tobulinti mokslininko mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą.

Projektas skirtas yra tobulinti mokslininko mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą Tartu universitete. Projekto metu bus siekiama sukurti nanoformuluotes su paviršiuje prijungtu peptidu, kuris šias nanodaleles nugabentų į navikinį audinį. Bus tiriamas sukurtų nanosistemų stabilumas, fizikinės savybės, vaistinės medžiagos atpalaidavimas, vertinamas jų poveikis ir selektyvumas vėžinėms ląstelėms, panaudojant įvairias vėžio ląstelių kultūrų modelines sistemas (monosluoksniu augančias ląstelės, jų trimates sistemas – vėžio sferoidus ir pan.). Projekto pabaigoje bus sukurta šių nanodalelių gamybos technologija.

Siekiamas rezultatas: Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai – 1 vnt.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT