Trombogeninių  faktorių poveikio ekstrakorporinė prevencija ir korekcija panaudojant poliharmoninių akustinių bangų energiją

< Grįžti

Projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0028

Projekto pavadinimas: Trombogeninių  faktorių poveikio ekstrakorporinė prevencija ir korekcija panaudojant poliharmoninių akustinių bangų energiją

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-11-04 iki 2023-10-31

Projekto vadovas: dr. Vincentas Veikutis

Bendra projekto vertė: 299 962,24 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

 

Projekto tikslas – Plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias prie COVID-19 sukeliamų problemų mažinimo/sprendimo ir visuomenės atsparumo panašioms galimoms krizėms didinimo.

Santrauka:  Dabartinė SARSCoV2 sukelta koronaviruso pandemija visame pasaulyje paveikė daugiau nei keturis milijonus žmonių ir jų skaičius vis auga. Vis labiau pripažįstamas vyraujantis kompleksinis trombogeninio-uždegiminio kraujagyslių ir organų pažeidimo vaidmuo ligos patogenezėje. Pastebėtas citokinų audros sindromas gali būti glaudžiai susijęs su hiperkoaguliacija ir kad būtent jis atlieka pagrindinį vaidmenį trombozinėse komplikacijose. Su COVID-19 susijusi koagulopatija ir išplitęs intravaskulinės koaguliacijos (DIC) sindromas yra viena iš pagrindinių mirties priežasčių, o išgyvenusiems plaučių ir sisteminiame audinyje buvo įrodytos mikro- ir makro-trombozinės ligos apraiškos. Pacientų, mirusių nuo COVID-19, plaučių autopsijos metu nustatyta difuzinė alveolinė edema, masyvi ir difuzinė trombozė, hialino membranos susidarymas, kas įprastai apibūdinama terminu „Mikrovaskulinis COVID-19 plaučių kraqujagyslių obstrukcinis trombo-uždegiminis sindromas. Mikro-trombozė, dažnai progresuojanti į makro-trombozę, apsiriboja ne tik plaučiais, bet ir kitais, ypač galūnių audiniais (COVID pėda, angl. COVID toe).
       Atliekant vakcinacijas įvairiose šalyse buvo pastebėta, kad viena dažnesnių povakcininių (ypač po antrosios vakcinacijos) komplikacijų yra trombogeninės kilmės, dėl ko registruotos ir mirtys. Tai pristabdė vakcinacijos procesą, ypač naudojant vektorines vakcinas: Astra Zeneka, Johnson&Johnson, Sputnik V, kaip nepakankamai saugias ir galinčias sukelti trombogenines komplikacijas. Mūsų projektas būtų tęstinis ir paremtas poliharmoninių akustinių bangų moduliuojamos energijos kryptingu tromboliziniu bei antiagregaciniu poveikiu, nukreipiant  juos į norimą erdvės tašką, pvz., lokalią ar dispersinę žmogaus kūno sritį. Mūsų siūlomas metodas ir jo pagrindu sukurtas produktas būtų unikalus ir analogų neturintis rinkoje, todėl yra galima numanyti sėkmingą jau patentuoto produkto patekimą į tarptautinę rinką.

Siekiamas rezultatas:   Įgyvendinant projekto veiklas bus siekiama sukurti  ir pradėti naudoti stendus nustatant poliharmoninių akustinių bangų poveikį biologinėms struktūroms – 4 vnt.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.1-LMT-K-718 priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“, veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.