Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos, gydymo organizavimo gerinimas ir praktinių įgūdžių tobulinimas

< Grįžti

Projekto Nr. J02-CPVA-V-04-0002

Projekto pavadinimas: Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos, gydymo organizavimo gerinimas ir praktinių įgūdžių tobulinimas

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-02-21 iki 2022-08-31

Bendra projekto vertė: 1,98 mln. Eur

Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

Santrauka: Lietuvoje tuberkuliozės problema yra labai aktuali, nes nuo 2007 m. Pasaulinės sveikatos organizacijos Europos regiono biuras Lietuvą priskyrė prie didžiausios tuberkuliozės rizikos šalių grupės Europos regione, o nuo 2008 m. – prie 15 Europos regiono šalių, kuriose registruojamas didelis sergamumas dauginio atsparumo vaistams nuo tuberkuliozės. Projekto vykdytojas kartu su partneriais projekto, kurio tikslas yra kelti kvalifikacinius gebėjimus tuberkuliozės epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir kontrolės tobulinimo klausimais, gerinti žinias tuberkuliozės diagnostikos, gydymo organizavimo srityse ir efektyvinti praktinius įgūdžius, įgyvendinimo metu apmokys sveikatos priežiūros specialistus: gydytojus pulmonologus, šeimos gydytojus, bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojus ir visuomenės sveikatos specialistus.

 Siekiamas rezultatas: Įgyvendinus projektą bus apmokyta apie 500 šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų; 80 gydytojų pulmonologų; 20 gydytojų vaikų pulmonologų; 800 visuomenės sveikatos specialistų; 1000 bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojų.

Įgyvendinus projektą pagerės sergančiųjų tuberkulioze gydymas ir priežiūra, padidės ligonių motyvacija gydytis, gerės epidemiologiniai šalies rodikliai ir tai prisidės prie šalies įvaizdžio kūrimo ir patrauklumo didinimo.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinę priemonę Nr. J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“, kuri jungia priemones Nr. 08.1.3-CPVA-V-605  ir  Nr. 08.4.2-CPVA-V-618.