UAB Fitodenta MTEP biotechnologinių rezultatų komercinimas

Projekto Nr. 01.2.2-MITA-K-702-06-0010

Projekto pavadinimas: UAB Fitodenta MTEP biotechnologinių rezultatų komercinimas

Projekto vykdymo laikotarpis: 2020-07-01 – 2021-09-30

Bendra projekto vertė: 99 999,35 Eur

Projekto vykdytojas: UAB „Fitodenta“

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

Santrauka: UAB „Fitodenta” prototipinių produktų inovacijos koncepcija – selektyvi augalinės kilmės veikliųjų medžiagų atranka ir jų perkėlimas į odontologijai ir burnos higienai skirtus produktus. Projekto metu planuojama įgyvendinti sukurtų prototipų demonstravimo, bandomosios gamybos, vartotojų įvertinimo ir sertifikavimo veiklas. Pagrindinis šios technologijos produktų tikslas – mažinti antibiotikų naudojimą odontologijoje, taip prisidedant prie didėjančių rezistencijos antibiotikams rodiklių mažinimo. Projekto partneris, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, perkels išvystytą inovatyvią technologiją į odontologijai ir burnos higienai skirtus produktus.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“.