Naujoji Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė: „Siekis – dirbti išvien, bendram labui ir tikslui“

2023-01-02
< Grįžti

Lapkričio 3-ąją Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto dekanės pareigas pradėjo eiti prof. dr. Ida Liseckienė. Su kokiomis mintimis, siekiais ir tikslais prie fakulteto vairo stojo naujoji dekanė? To paklausėme baigiantis metams, kai tinka apibendrinti praėjusį laikotarpį ir rikiuoti būsimųjų metų planus.

Su kokia profesine patirtimi stojote prie Visuomenės sveikatos fakulteto vairo?

Iki šiol sukauptas patirčių krepšelis ganėtinai „spalvingas“, metų eigoje papildytas įvairiomis patirtimis. Savo gyvenimo karjerą ir prioritetus pradėjau nuo medicinos studijų, apie kurias svajojau nuo vaikystės. Gavusi medicinos gydytojo diplomą, pasirinkau tuo metu gana naują, mažai populiarią šeimos gydytojo specialybę, kuri man pasirodė labai perspektyvi.

Šeimos medicinos klinikos dėstytojų komanda sukūrė puikią atmosferą klinikoje, kurioje atsirado galimybė įsijungti ir į akademinę, ne tik klinikinę veiklą: pradėjusi nuo asistento darbo, įgijau vadovo ir kolegų pasitikėjimą, įsiliejome į mokslines ir projektines veiklas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, kuriuose galima buvo išreikšti savo kūrybiškumą, įgyvendinti idėjas, įvesti pokyčių klinikiniame ir akademiniame darbe.

Beje, savo disertaciją apsigyniau tuomečiame KMU Biomedicininių tyrimų institute, Sveikatos sistemos tyrimų laboratorijoje (2009), kuris pavaldus Visuomenės sveikatos fakultetui.  Disertacijos tema buvo susijusi su Pirminės sveikatos priežiūros (PSP) reformos vertinimu; šiai temai nesu abejinga iki šiol. Vėliau karjera įgavo didesnį pagreitį, plėtėsi darbų apimtys ir jų turinys.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose man buvo pasiūlyta Šeimos medicinos klinikos administratorės pozicija, kurioje dirbau devynerius metus. Startavau naujai sukurtoje Šeimos medicinos klinikos rezidentūros komisijoje koordinatore (2013 – 2020), dalyvavau rengiant ir diegiant naujas Lietuvoje ir LSMU studijų programas – „Gyvensenos medicina“ ir „Išplėstinės slaugos praktika“.

Didelės patirties įgavau bendradarbiaudama su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), dalyvaudama tarptautinėse šeimos gydytojų/mokslininkų organizacijose ( EGPRN, WONCA).  Neįsivaizduoju asmeninio tobulėjimo  be galimybės išvykti už savo šalies ribų, pamatyti, koks platus ir įvairus yra pasaulis sociokultūriniu ir religiniu požiūriu, mokytis iš geriausių kitų šalių patirčių, sudaryti galimybę kitiems pasidalinti savo gerąja praktika.

Dažnai po vizitų iš kitų šalių įvertiname, kad mūsų medicina ir švietimas yra labai aukšto lygio, kuo tikrai galime didžiuotis.

Šiuo metu esu dviejų perspektyvių ir gabių doktorančių mokslo vadovė Šeimos medicinos klinikoje, manau, šios temos itin ambicingos ir aktualios ne tik medicininiu požiūriu, bet gali turėti didelį indėlį Lietuvos visuomenei. Viena tema  orientuota į sveikatos priežiūros darbuotojų darbingumo gerinimą ir jų sveikatos stiprinimą – ne paslaptis, kad medicinos darbuotojai savo sveikata rūpinasi nepakankamai, o norisi atrasti naujus modelius, siekiant jų sveikatinimo ir užtikrinti maksimalią jų lėtinių ligų kontrolę (numatomas bendradarbiavimas su darbo medicinos specialistais).

Antroji tema orientuota  į savalaikę demencijų diagnostiką PSP lygmenyje, perspektyvoje planuojama suformuoti ir praktinį paciento kelią (klasterius) patvirtinus šią diagnozę (numatomas bendradarbiavimas su geriatrijos klinika, slauga, neurologais). Apibendrinant šias mokslines temas, manau, itin svarbus tarpdiscipliniškumas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas,  procesų administravimas ir vadyba.

Kokią savo patirtį tikitės geriausiai atskleisti ir panaudoti naujose pareigose?  

Manau išskirtinumas būtų holistinis mąstymas ir požiūris, multidiscipliniškumas ir komandinis darbas, tarptautiniai ryšiai. Asmeninis patirčių krepšelis bus labai reikalingas, ir jį dar reikės pildyti naujomis žiniomis bei įgūdžiais. Tai mane labai džiugina – galėsiu augti kaip specialistė ir kaip asmenybė.

Dažniausiai naujos reikšmingos pareigos pradedamos su tam tikru siekiu, idėja. Su kokia idėja ateinate į šį fakultetą?  

Pagrindinis tikslas nuosekliai didinti visuomenės sveikatos studijų kokybę ir mokslinį potencialą, siekiant parengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, kurie aktyviai dalyvautų kuriant sveiką Lietuvos visuomenę. Manau, labai svarbu stiprinti Fakulteto bendruomenę, orientuoti studijas ir mokslą ne tik į fundamentalius mokslus, bet ir adaptuoti prie kintančių visuomenės poreikių.

Pirmieji įspūdžiai Fakultete.  Gal buvo kas labai nudžiugino, nustebino, patiko?

Esu nuoširdžiai dėkinga Fakulteto lyderiams, prodekanams, susitelkusiems  komandiniam darbui ir būsimiems pokyčiams. Jau po mėnesio bendro darbo matau norą ir toliau stiprinti studijų programas, plėtoti  mokslą, būti arčiau visuomenės poreikių stiprinant jų sveikatą, garsinti LSMU ir Fakulteto vardą. Vis tik norėčiau padrąsinti ir paskatinti didesnį studentų įsijungimą, jų iniciatyvas, kurios būtinos Fakulteto veiklose, nes tai VSF ateitis.

Kaip manote, kokia esate vadovė – griežta, reikli, liberali ar pan.? 

Sunku numatyti, kokie asmenybės bruožai išryškės metams bėgant (juokauju)… man asmeniškai labai svarbi tolerancija,  žmogiškumas, sąžiningumas, atsakomybė už atliekamas veiklas.

Ką tik grįžau iš Indonezijos. Ši šalis pasižymi itin didele tolerancija, kuri mane pakerėjo: nepaisant religinių ir sociokultūrinių skirtumų, žmonės geba darniai gyventi, dirbti ir kurti kartu. Tai iš tiesų žavinga, pagirtina ir siektina.  To linkiu sau pačiai ir visam Visuomenės sveikatos fakulteto kolektyvui – dirbti išvien, dirbti kartu bendram labui ir tikslui, kartais aukojant asmenines užgaidas ir ambicijas.

Kokia mėgstamiausia Jūsų laisvalaikio veikla? Kaip atsipalaiduojate po įtemptos darbo dienos? 

Vaikščiojimas – mano kasdieninė veikla,  padedanti atsipūsti.  Buriavimas – dar viena, ganėtinai nauja sritis ir pomėgis mano gyvenime.

2019 m.  iškėliau  sau naujus tikslus ir 2020 m. gavau „pakrančių burinio laivo vado kvalifikaciją“. Beje,  buriuojame su visa šeima. Pramoginiu buriavimu neapsiribojome, pradėjome dalyvauti buriavimo regatose, ir tai vienas smagiausių šeimos pomėgių.

Naujaisiais metais linkiu visiems tolerancijos, sveikatos ir taikos širdyse bei gyvenime!