Priėmimas į bakalauro ir vientisąsias studijas

2023-06-01
< Grįžti

Birželio 1-ąją prasidėjo bendrasis priėmimas į studijas šalies aukštosiose mokyklose. Svajojantys apie studijas Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) gali rinktis iš 13 pirmosios pakopos ir 4 vientisųjų  studijų programų.

Studijos LSMU bus geriausias pasirinkimas patiems gabiausiems šalies jaunuoliams, o Universiteto durys atviros ir tiems, kurie egzaminus išlaikys ne vien šimtukais. LSMU rengia visą sveikatos priežiūros profesionalų komandą: gydytojus, slaugytojus, farmacininkus, reabilitacijos, visuomenės sveikatos, veterinarijos, gyvūnų mokslų, maisto, pašarų gamybos bei saugos ir kitus specialistus.

Ketinantys siekti valstybės finansuojamos studijų vietų turi atitikti mokymosi rezultatų minimalius rodiklius: ne mažiau kaip trys išlaikyti valstybiniai brandos egzaminai ir penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis – ne mažesnis kaip 7.

Siekiant valstybės nefinansuojamos vietos, reikės būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą, o konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4.

Visgi, stojant į kai kurias LSMU vientisųjų studijų programas, kartelė siekiantiems tiek finansuojamos, tiek ir nefinansuojamos vietos – aukštesnė: konkurse į Medicinos ir Odontologijos studijų programas gali dalyvauti tik surinkusieji ne mažesnį nei 6,5 konkursinį balą ir atitinkantys mokymosi rezultatų minimalius rodiklius.

Pagrindinio priėmimo etapo prašymus stojantieji LAMA BPO informacinėje sistemoje www.lamabpo.lt galės registruoti iki liepos 28 d. 12 val. d. Šio etapo rezultatai, t. y. kvietimas studijuoti bus skelbiamas rugpjūčio 2 d. iki 12 val.

Šiais metais (2023 / 2024) į studijų programą „Farmacija“ įstojusiems pirmakursiams bus skiriama vienkartinė Jaunojo farmacininko stipendija, kurios dydis sieks 300 ar 500 Eur. Ši stipendija bus skiriama pirmakursiams, įstojusiems į valstybės finansuojamas ir į nefinansuojamas studijų vietas, atsižvelgiant į stojimo ir studijų rezultatus bei kitus atrankos kriterijus.

Pasirinkę ir įstoję į Gyvūnų mokslo, Maisto mokslo  ir Veterinarinės medicinos studijų programų valstybės finansuojamas vietas galės pretenduoti į  Žemės ūkio ministerijos tikslines skatinamąsias stipendijas, kurios numatytos visam studijų laikotarpiui.

Daugiau informacijos apie studijas LSMU: Priėmimas