Chirurgija

Tikslas – parengti  visapusiškai išsilavinusį, dorą, iniciatyvų, savarankišką, etiškai atsakingą, kūrybingą, besidomintį mokslo naujovėmis bei siekiantį aukštesnės kvalifikacijos gydytoją specialistą, turintį gydytojo chirurgo profesinę kvalifikaciją, gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe.

 

Programos valstybinis kodas
733A30053
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Biomedicinos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
5 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Gydytojas chirurgas

Programa yra taikomojo ir praktikinio pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą bei tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti gydytojo chirurgo profesinę kvalifikaciją. Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį darbą ir savarankišką darbą. 

Gydytojas specialistas, baigęs studijas pagal gydytojo chirurgo specialybės rezidentūros studijų programą, gali teikti kvalifikuotą ir specializuotą medicinos pagalbą bei spręsti chirurginių ligų diagnostikos, gydymo, profilaktikos, dispanserizacijos ir ligonių reabilitacijos klausimus, teikti jiems psichologinę pagalbą, propaguoti sveiką gyvenseną, teikti sveikatos priežiūros paslaugas gydytojo chirurgo medicinos normoje nurodytose ribose. 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 330
Darbo krūvis valandomis 8778
Kontaktinio darbo valandos 7787
Savarankiško darbo valandos 991 

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
Prof. dr. Mindaugas Kiudelis
Chirurgijos rezidentūros programos koordinatorius