Infekcinės ligos

Tikslas – parengti gydytoją specialistą, turintį infekcinių ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją, įgijusį teorinių žinių, praktinių įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų verstis infekcinių ligų gydytojo praktika, besidomintį mokslo naujovėmis ir siekiantį aukštesnės mokslinės kvalifikacijos.

Programos valstybinis kodas
733A30067
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Biomedicinos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
4 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Infekcinių ligų gydytojas

Programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą bei tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti infekcinių ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją. Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį darbą ir savarankišką darbą. 

Gydytojas specialistas, baigęs studijas pagal infekcinių ligų specialybės rezidentūros studijų programą, gali teikti sveikatos priežiūros paslaugas infekcinių ligų gydytojo medicinos normoje nurodytose ribose. 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 264
Darbo krūvis valandomis 7040
Kontaktinio darbo valandos 6160
Savarankiško darbo valandos 880 

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
Doc. Daiva Vėlyvytė
Infekcinių ligų rezidentūros programos koordinatorė