Klinikinė farmakologija

Tikslas – parengti gydytoją specialistą, turintį gydytojo klinikinio farmakologo profesinę kvalifikaciją.

 

Programos valstybinis kodas
7330GX018
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Biomedicinos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
4 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Gydytojas klinikinis farmakologas

Šioje studijų programoje ruošiami gydytojai klinikiniai farmakologai išmoksta ištirti pacientą ir paskirti jam gydymą, bei gilinasi į asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros segmentus, kuriuose sprendžiami konkretaus vaisto poveikio ir saugumo vertinimo klausimai, siekiama įrodymais pagrįsto ir racionalaus vaisto vartojimo, sprendžiami farmakoterapinių problemų valdymo klausimai. Gydytojas klinikinis farmakologas turi ne tik klinikinius įgūdžius atpažinti nepageidajamą vaistų poveikį ar jų sąveiką, jis taip pat geba vykdyti vaistų, kaip technologijos, taikymo priežiūrą, tiek individo, tiek grupės, tiek visuomenės lygmenyje. Šis specialistas gebės skleisti nuo technologijos gamintojo nepriklausomą informaciją apie vaistų savaybes. Šis specialistas gebės inicijuoti naujų vaistų ar vaistinių medžiagų kūrimo procesus, inicijuoti ir vykdyti ikiklinikines ir kartu su specialistais klinikines pirmos ir antros fazės studijas. Labai svarbi jo kompetencijos sritis – naujų šios srities specialistų ruošimas. 

 

Gydytojas specialistas, baigęs studijas pagal gydytojo klinikinio farmakologo specialybės rezidentūros studijų programą, gali teikti sveikatos priežiūros paslaugas gydytojo klinikinio farmakologo medicinos normoje nurodytose ribose ir darbuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose (optimizuojant racionalaus vaistų vartojimo valdymą antriniame ir (arba) tretiniame lygmenyje, sistematizuojant farmakologinio būdrumo veiklą ASPĮ lygmenyje) bei įmonėse, organizacijose ar įstaigose, kurios užsiima vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba, jų rinkodara bei klinikinių tyrimų organizavimu, vykdymu, rezultatų vertinimu ir stebėsena, registracijai ar kompensavimui pateiktų vaistų vertinimu, registracija bei priežiūra. 

Tolesnių studijų galimybės: Absolventas galės toliau tęsti studijas biomedicininės krypties doktorantūroje Lietuvoje ar užsienyje 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 264
Darbo krūvis valandomis 7040
Kontaktinio darbo valandos 5290
Savarankiško darbo valandos 1750 

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
Prof. Dr. Romaldas Mačiulaitis
Klinikinės farmakologijos rezidentūros programos koordinatorius