Vaikų ligos ir vaikų alergologija

Tikslas –parengti vaikų ligų gydytoją specialistą, turintį vaikų ligų gydytojo ir gydytojo vaikų alergologo profesinę kvalifikaciją, gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe, besidomintį mokslo ir praktikos naujovėmis bei siekiantį aukštesnės kvalifikacijos.

 

Programos valstybinis kodas
7330GX042
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Biomedicinos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
5 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų alergologas

Programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą bei tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti vaikų ligų gydytojo ir gydytojo vaikų alergologo profesinę kvalifikaciją. Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį darbą ir savarankišką darbą. 

Vaikų ligų gydytojas specialistas ir gydytojas vaikų alergologas baigęs studijas pagal Vaikų ligų ir vaikų alergologijos specialybės rezidentūros studijų programą, gali teikti sveikatos priežiūros paslaugas vaikų ligų gydytojo ir gydytojo vaikų alergologo medicinos normoje nurodytose ribose. 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 330
Darbo krūvis valandomis 8800
Kontaktinio darbo valandos 7557
Savarankiško darbo valandos 1243 

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
doc. Jolanta Kudzytė
Vaikų ligų ir vaikų alergologijos rezidentūros programos koordinatorė