Tarptautinė EAEVE akreditacija

Arklių veterinarinė medicina

Tikslas – parengti kūrybingą, dorą, iniciatyvų, savarankišką specialistą, turintį arklių veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją, gebantį teikti kvalifikuotas paslaugas, etiškai atsakingą, besidomintį mokslo naujovėmis, gebantį reaguoti ir priimti sprendimus greitai besikeičiančios situacijos sąlygomis, galintį dirbti individualiai ir komandoje, skleidžiantį profesines žinias bei patyrimą jauniems kolegoms.

Programos valstybinis kodas
7330HX016
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Žemės ūkio mokslai
Studijų kryptis
Veterinarija
Studijų trukmė
2 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Arklių veterinarijos gydytojas

Programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą bei tobulinanti tiriamojo darbo gebėjimus vienos gyvūnų rūšies srityje ir suteikianti arklių veterinarijos gydytojo kvalifikaciją. Programą sudaro privalomųjų ir pasirenkamųjų dalykų ciklai, apimantys teoriją, praktinį darbą ir savarankiškas studijas.

Arklių veterinarijos gydytojas, baigęs studijas pagal Arklių veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programą, gali dirbti VMVT tinkle, rajonų žemės ūkio konsultavimo tarnybose, UAB „Lietuvos žirgynas“, jo padaliniuose, veislinėse arklių fermose, steigti savo gydyklą ir verstis privačia praktika, būti samdomu privačiu veterinarijos gydytoju ir dirbti veterinarijos gydyklose, tęsti studijas doktorantūroje ir vykdyti mokslinį–tiriamąjį ir ar pedagoginį darbą LSMU VA, kitose aukštojo mokslo institucijose, kolegijose ir moksliniuose padaliniuose, studijuoti užsienyje, siekiant europinio diplomato statuso.

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 132
Darbo krūvis valandomis 3520
Kontaktinio darbo valandos 3168
Savarankiško darbo valandos 352

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
Dr. Indrė Poškienė
Rezidentūros programos koordinatorė