Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras
Tarptautinė EAEVE akreditacija

Atrajotojų ligų diagnostika ir gydymas

Tikslas – parengti besidomintį mokslo naujovėmis atrajotojų veterinarinės medicinos specialistą, esant būtinumui gebantį skubiai reaguoti, diagnozuoti, gydyti mėsinių ir pienių  atrajotojų ligas, bei organizuoti šių ligų profilaktiką, galintį konsultuoti ūkininkus atrajotojų laikymo ir priežiūros srityje, bei tokiu būdu didinti gyvulininkystės ūkių konkurencingumą.

Programos valstybinis kodas
7330HX014
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Žemės ūkio mokslai
Studijų kryptis
Veterinarija
Studijų trukmė
2 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Veterinarijos gydytojas atrajotojų ligų specialistas

Studijos orientuotos į  gilinimą  veterinarijos gydytojo specialių praktikinių įgūdžių, susietų su atrajotojų gydymu ir ligų profilaktika, įstatymu apibrėžtų  bendrųjų  ir specialiųjų studijų rezultatų  ribose.

Studijos vykdomos pagal studijų moduliuose apibrėžtą turinį. Mokymasis orientuotas į praktikinę veiklą. Studijų metu teorinis mokymas sudaro iki 25 proc. numatyto studijų laiko, likęs laikas – praktinė veterinarijos gydytojo veikla. Studijos baigiamos praktikiniu  egzaminu.

Baigus studijas, suteikiama veterinarijos gydytojo atrajotojų ligų specialisto kvalifikacija, leidžianti efektyviai  veikti konkurencinėje aplinkoje  pieno ir mėsinių atrajotojų ūkyje, kaip  gyvūnų sveikatingumo žinovui ir pieno ir mėsinių ūkio vadybininkui.

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 132
Darbo krūvis valandomis 3520
Kontaktinio darbo valandos 2896
Savarankiško darbo valandos 624

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
Dr. Audronė Rekešiūtė
Rezidentūros programos koordinatorė