Tarptautinė EAEVE akreditacija

Smulkiųjų gyvūnų chirurgija

Tikslas – parengti veterinarijos gydytoją specialistą, turintį smulkiųjų gyvūnų chirurgo profesinę kvalifikaciją, gebantį diagnozuoti smulkiųjų gyvūnų chirurgines ligas ir jas gydyti priimant inovatyvius sprendimus, pagrįstus tyrimų rezultatais, taikant šiuolaikinius veterinarinės chirurgijos diagnostikos ir gydymo metodus ir gebantį įvertinti alternatyvius gydymo būdus.

Programos valstybinis kodas
7330HX012
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Žemės ūkio mokslai
Studijų kryptis
Veterinarija
Studijų trukmė
2 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Veterinarijos gydytojas smulkiųjų gyvūnų chirurgas

Programa yra taikomojo pobūdžio, daugumoje orientuota į praktinę veiklą ir suteikianti veterinarijos gydytojo smulkiųjų gyvūnų chirurgo kvalifikaciją. Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį darbą ir savarankišką darbą.

Veterinarijos gydytojas specialistas, baigęs studijas pagal smulkiųjų gyvūnų chirurgijos rezidentūros studijų programą, galės: dirbti VMVT; steigti privačią kliniką ir verstis specializuota ir bendra privačia veterinarijos praktika bei vystyti privatų verslą; dirbti samdomu smulkiųjų gyvūnų chirurgu Lietuvos ir kitų šalių gyvūnų klinikose; LSMU VA, ir kitose aukštojo mokslo institucijose galės vykdyti mokslinį–tiriamąjį ir/ar pedagoginį darbą.

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 132
Darbo krūvis valandomis 3520
Kontaktinio darbo valandos 2704
Savarankiško darbo valandos 816

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
dr. Dalia Juodžentė
Rezidentūros programos koordinatorius