Tarptautinė EAEVE akreditacija

Veterinarinė parazitologija

Tikslas – parengti visapusiškai išsilavinusius veterinarijos gydytojus parazitologus, sugebančius savarankiškai, iniciatyviai ir atsakingai dirbti komandoje, besidominčius mokslo naujovėmis ir sugebančius jas taikyti sprendžiant kasdieninius iššūkius; lavinti rezidentų mąstymo ir analitinius sugebėjimus parazitologijos srityje; skatinti rezidentų savarankiškumą, ugdyti sugebėjimą tobulinti profesinius įgūdžius.

Programos valstybinis kodas
7330HX009
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Žemės ūkio mokslai
Studijų kryptis
Veterinarija
Studijų trukmė
2 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Veterinarijos gydytojas parazitologas

Veterinarinės parazitologijos rezidentūros studijų programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą, ugdanti bendražmogiškasias vertybes, tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo ir kritinio mąstymo gebėjimus ir suteikianti veterinarijos gydytojo parazitologo profesinę kvalifikaciją.

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 132
Darbo krūvis valandomis 3520
Kontaktinio darbo valandos 2873
Savarankiško darbo valandos 647

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
Prof. Mindaugas Šarkūnas
Rezidentūros programos koordinatorius