Tarptautinė EAEVE akreditacija

Veterinarinė virusologija

Tikslas – parengti visapusiškai išsilavinusį, dorą, iniciatyvų, atsakingą, kūrybingą, besidomintį mokslo naujovėmis veterinarijos gydytoją virusologą, gebantį savarankiškai spręsti problemas ir dirbti komandoje; parengti veterinarijos gydytoją specialistą, turintį veterinarijos gydytojo virusologo profesinę kvalifikaciją, ir gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame laboratoriniame ir klinikiniame darbe.

Programos valstybinis kodas
7330HX011
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Žemės ūkio mokslai
Studijų kryptis
Veterinarija
Studijų trukmė
2 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Veterinarijos gydytojas virusologas

Veterinarinės virusologijos rezidentūros studijų programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą, ugdanti bendražmogiškąsias vertybes, tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti veterinarijos gydytojo virusologo profesinę kvalifikaciją.

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 132
Darbo krūvis valandomis 3520
Kontaktinio darbo valandos 2770
Savarankiško darbo valandos 750

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
Prof. Mindaugas Šarkūnas
Rezidentūros programos koordinatorius