Kviečiame į Baltijos šalių mokslo tarybų renginį, skirtą Marie Skłodowska-Curie personalo mainams  

< Grįžti
10:00-12:30

Baltijos šalių – Estijos mokslo tarybosLatvijos mokslo tarybos ir Lietuvos mokslo tarybos  nacionaliniai kontaktiniai atstovai (NCP) organizuoja renginį apie „Europos horizonto“  Marie Skłodowska-Curie veiklų (MSCA) personalo mainus, kurių tikslas – plėtoti tvarius bendradarbiavimo projektus tarp akademinio ir neakademinio sektoriaus organizacijų (ypač MVĮ), įsikūrusių Europoje ir už jos ribų. Pagal šią priemonę finansuojami trumpalaikiai, tarptautiniai ir tarpsektoriniai dalyvaujančių organizacijų darbuotojų mainai, kurų dėka darbuotojai įgyja naujų žinių, įgūdžių ir karjeros perspektyvų, o dalyvaujančios organizacijos didina savo mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus. 

Renginys aktualus Baltijos šalių valstybinėms ir privačioms mokslo ir studijų institucijoms, įmonėms ir nevyriausybinėms organizacijoms. 

Renginys vyks nuotoliniu būdu „MS Teams“ platformoje spalio 21 d. nuo 10 val. iki 12:30 val.  

Registracija į renginį – iki spalio 20 d. 12 val. Renginio kalba – anglų. Prisijungimo nuoroda bus išsiųsta registruojantis pateiktu el. pašto adresu.  

Renginyje priemonę pristatys Europos mokslinių tyrimų vykdomosios agentūros (REA) MSCA personalo mainų programos pareigūnas Aleksandra Schoetz-Sobczak, patirtimi dalinsis projektų koordinatoriai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Renginyje taip pat bus pristatyta projektų vertinimo ataskaitų (ESR) analizė.  

Klausimus pranešėjams galima bus pateikti registruojantis į renginį arba renginio metu sli.do platformoje  (kodas: #6877761) 

Informaciją apie renginį teikia MSCA NCP: 

Viktoras Mongirdas, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt, tel. +37067619613 

Justyna Lučinska, e. p. justyna.lucinska@lmt.lt, tel. +37060476180