LSMU Senato posėdis

< Grįžti
12:00-14:00

Kviečiame į LSMU Senato posėdį, kuris vyks 2023 m. balandžio 20 d. (ketvirtadienį), 12 val. Z. Januškevičiaus posėdžių salėje (Mokomasis laboratorinis korpusas, I a. Eivenių 4, Kaunas).

Svarstomi klausimai:

  • Dėl pedagoginių vardų suteikimo (Mokslininkų ir dėstytojų atestacijos komisijos pirmininkė prof. Vaiva Lesauskaitė);
  • Dėl padalinių vadovų rinkimo (Mokslininkų ir dėstytojų atestacijos komisijos pirmininkė prof. Vaiva Lesauskaitė);
  • Dėl MA Medicinos fakulteto Chirurgijos ir Bendrosios chirurgijos klinikų (Medicinos fakulteto dekanas prof. Andrius Macas)
  • Dėl LSMU Farmacijos fakulteto „Jaunojo farmacininko“ stipendijos siekiant pritraukti talentingus ir motyvuotus studentus nuostatų tvirtinimo (Farmacijos fakulteto dekanė prof. Ramunė Morkūnienė)
  • Dėl LSMU Senato 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 107-05 patvirtintų „Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Lietuvos sveikatos mokslų universitete prevencijos taisyklių taikymo“ (Juridinės tarnybos vadovas Virginijus Kližentis);
  • Dėl LSMU katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamento keitimo (Juridinės tarnybos vadovas Virginijus Kližentis);
  • Kiti klausimai.      

Virtualaus posėdžio klausimai

  • Dėl 2023 metų LSMU priėmimo į rezidentūros studijas (Podiplominių studijų centro dekanas prof. Juozas Kupčinskas);
  • Dėl MA Medicinos fakulteto Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties keitimo (Mokslininkų ir dėstytojų atestacijos komisijos pirmininkė prof. Vaiva Lesauskaitė)
  • Dėl LSMU mokslinės veiklos reglamento papildymo (Mokslo centro vadovė prof. Ingrida Ulozienė).