„Santakos” slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimas

< Grįžti

Projekto pavadinimas: „Santakos” slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimas

Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas:  Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas

Projekto kodas: VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-004

Projekto trukmė: 2009-03-12 / 2013-01-31, projektas pratęstas iki 2015-09-30

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra projekto vertė: 19 581 262,29 Eur

Santrauka: Projekto įgyvendinimo metu Lietuvos sveikatos mokslų universitetas sukurs Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centrą. Šio projekto ir būsimo centro tikslas – sudaryti galimybes vystyti mokslo ir verslo bendradarbiavimą farmacijos ir sveikatos technologijų srityje. Projekto atsiradimą lėmė keletas priežasčių: galimybių vystyti komerciškai pritaikomas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas trūkumas, šiuolaikinei, ūkio poreikius atitinkančiai MTEP veiklai nepakankama bendroji ir technologinė MTEP infrastruktūra, mokslinio potencialo išskaidymas. Projektas leis išspręsti šias problemas bei sudarys tolesnes sąlygas farmacijos ir sveikatos technologijų plėtrai Lietuvoje. Įgyvendinant projektą, planuojama pastatyti naują, MTEP veikloms vykdyti pritaikytą pastatą bei įsigyti MTEP veikloms reikalingą įrangą. Naujausiame farmacijos ir sveikatos technologijų centre ketinama sukurti šiuolaikinę, viename komplekse koncentruotą, farmacijos ir sveikatos technologijų mokslui skirtą infrastruktūrą. Tai leis efektyviai koordinuoti vykdomas MTEP veiklas farmacijos ir sveikatos technologijų srityje, užtikrins MTEP veiklų vykdymo kokybę ir plėtrą. Centro atviros prieigos MTEP infrastruktūra galės naudotis kitų Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų atstovai kartu su verslo subjektų tyrėjais. Tokia bendradarbiavimo forma užtikrins aukštus MTEP veiklos rodiklius, sukurs produktų ir technologijų komercinį tinkamumą bei tolimesnę, MTEP veiklų rezultatais paremtą, farmacijos sektoriaus plėtrą. Centras bus įkurtas įgyvendinant integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santaka” programą ir prisidės prie pagrindinio slėnio „Santaka” tikslo – įkurti Slėnį, kuriame būtų atliekami viešieji ir privatūs tyrimai, steigiamos žinioms imlios įmonės ir teikiamos žinioms imlios paslaugos.