Sėkmingas bendradarbiavimas su Niujorko universitetais tęsiasi

2024-03-25
< Grįžti

Pokalbis su prof. Aurelija Blaževičiene, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Slaugos fakulteto Slaugos klinikos vadove.

Kaip ir kada  prasidėjo Jūsų bendradarbiavimas su Niujorko universitetais?

Pirmieji vizitai ir darbai prasidėjo daugiau nei prieš 15 metų. Pirmasis projektas su Niujorko miesto universiteto Slaugos mokykla buvo apie paliatyvią priežiūrą. Be LSMU Slaugos fakulteto ir Slaugos klinikos projekte dalyvavo Dundee universiteto (Škotija) kolegos. Šį projektą

finansavo Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) bendradarbiavimo programa Atlantis, kurios tikslas buvo paskatinti ES ir JAV mokslininkų mainus ir skatinti bendradarbiavimą.

Vėliau sekė Lietuvos mokslo tarybos (LMT) ir ES struktūrinių fondų projektai, kurie leido įtraukti kolegas iš Niujorko universiteto Rory Meyers Slaugos mokyklos, suteikė galimybę mums lankytis universitete ir semtis kolegų patirties bei dalintis savąja. Pradžioje gal buvome daugiau stebėtojai, mokėmės, stengėmės geruosius akademinius pavyzdžius pritaikyti mūsų universitete. Ir tik gerokai vėliau prasidėjo keitimasis patirtimi. Itin daug dėmesio skyrėme išplėstinės slaugos praktikai, kuri JAV įdiegta prieš daugiau nei 50 metų, turi stiprią mokyklą, mokslines tradicijas ir platų pritaikymą įvairiose klinikinės srityse.

Reikia paminėti, kad prie šio sklandaus bendradarbiavimo pradžios prisidėjo mūsų Amerikos lietuvių  bendruomenė, Niujorke veikiantis Tautos fondas, Lietuvių susivienijimas Amerikoje, su kuriais iki šiol išsaugoti ryšiai ir draugystė.

Bendradarbiavimas neapsiribojo tik Niujorko universiteto Rory Meyers Slaugos mokykla, bet išsiplėtė ir šiuo metu labai aktyviai bendradarbiaujame su Niujorko miesto universiteto Hunter-Bellevue Slaugos mokykla bei su Quinnipiac’o universitetu, kuriame darbuojasi prof. Laima Karosas, turinti lietuviškų šaknų.

2015 m. profesorė Olga Riklikienė laimėjo Baltijos Amerikos fondo stipendiją ir devynis mėnesius stažavosi Jeilio universitete.

2016 m. Fulbright stipendija prof. Aurelijai Blaževičienei atvėrė duris ilgesniam laikui į vieną geriausių JAV universitetų –  Niujorko universitetą, Rory Meyers Slaugos mokyklą. Šio Universiteto Slaugos studijų programa JAV reitinguose yra 4 vietoje, o Geriatrinės slaugos magistrantūros studijų programa joje – Nr.1. Vienas iš tikslų buvo giliau susipažinti su išplėstine slaugytojo praktika magistrantūros ir doktorantūros studijų programose, studijų ir praktikų organizavimu bei programų administravimu. Taip pat, buvo puiki galimybė susipažinti su moksline veikla fakultete bei  paanalizuoti, kokiais klausimais vykdomi moksliniai darbai ir kaip vykdoma doktorantūros programa. Universitetas mokslinei veiklai skiria daug dėmesio ir skiria daug išteklių

Žinome, kad kiekvienais metais Slaugos klinikoje lankosi mokslininkų iš Niujorko universiteto.  Kas finansuoja šiuos vizitus?

Finansavimo stengiamės ieškoti iš įvairių šaltinių. Net 5 slaugytojos profesorės buvo atvykę su Fulbright stipendija, kuo labai džiaugiamės, nes Lietuva turi kasmetinę kvotą šaliai – 3 mokslininkai per metus į visas aukštąsias mokyklas. Be to ir atrankos procesas JAV yra gana ilgas, sudėtingas ir konkurencingas.

Pastaruosius kelerius metus labai džiaugiamės išsiplėtusiomis Erasmus+ programos galimybėmis. Džiugu, kad mūsų Universitetui kiekvienais metais pavyksta konkurencingame paraiškų teikimo ir vertinimo procese gauti dotacijas, kurios yra unikali, o dažnai ir vienintelė galimybė išlaikyti jau turimus ryšius ir užtikrinti jau pradėtų darbų tęstinumą. LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro Akademinio judumo skyrius, pasitelkdamas mūsų nuveiktus darbus pagrindimui, daug ir sunkiai dirba, kad teiktų dotacijų sėkmės procentas būtų aukštas. Už šias pastangas dėkingi tiek LSMU, tiek JAV mokslininkai, nes ir jie turi galimybę atvykti.

Kita finansavimo galimybė, kurią stengiamės išnaudoti kiekvienais metais – tai paraiškos į Švietimo mainų paramos fondo remiamą Užsienio dėstytojų mainų programą. Galime pasidžiaugti, kad kiekvienais metais laimime dotaciją atvykstančiam dėstytojui iš JAV. Pagal šią programą jau buvo atvykę 6 mokslininkai iš JAV į LSMU Slaugos kliniką.

Be to,  ir patys kolegos iš JAV trumpalaikiams vizitams atvyksta savo lėšomis.

Kokiais šio bendradarbiavimo rezultatais galite pasidžiaugti?

Bendrai nuveiktų darbų iš ties nemažai.

Kartu su Niujorko universitetu buvo sukurta „Išplėstinės slaugos praktikos“ magistrantūros programa, kuri startavo 2015 m. Šiandien jau turime 75 absolventus ir ši programa ilgą laiką buvo vienintelė ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Šios programos studijų komitete dalyvauja prof. Jamesetta Newland, kuri teikia nuolatines konsultacijas programos turinio klausimais.

Su „Slaugos“ studijų programos dėstytojais kartu organizavome „Bendruomenės slaugos“ seminarą, kuriame dalyvavo LSMU „Slaugos“ studijų programos studentai bei Niujorko universiteto Rory Meyers slaugos mokyklos  dėstytojai ir „Slaugos“ studijų programos studentai.

Kitas modulis, kuriame kartu mokėsi tiek LSMU, tiek Rory Meyers slaugos mokyklos studentai, -„Profesinė slauga“. Šio dalyko metu abiejų šalių studentai turėjo nufilmuoti video apie savo profesiją ir atsakyti į jų laisvai pasirinktus klausimus, susijusius su profesija. Vėliau, pasirinktinai komentavo vieni kitų video ir uždavinėjo klausimus. Šių modulių pabaigoje kolegos iš Niujorko universiteto atliko studentų apklausą, kurios rezultatai  yra puikūs – tiek LSMU, tiek Niujorko studentai džiaugėsi nauja patirti, išsamiu kursu bei naujomis žiniomis apie skirtingas sveikatos priežiūros sistemas.

Rory Meyers slaugos mokykloje Dekanas vieną kartą per mėnesį organizuoja paskaitas dėstytojams aktualiomis temomis. Paskaitą kartu su prof. Jamesetta Newland visai Rory Meyers slaugos mokyklos bendruomenei skaitė ir prof. Aurelija Blaževičienė.

Kitas reikšmingas bendradarbiavimo rezultatas – prof. Aurelijos Blaževičienės ir prof. Jūratės Macijauskienės įtraukimas į pasaulinį konsorciumą, skirtą slaugytojų ir akušerių profesinei gerovei analizuoti. Šiam konsorciumui vadovauja Rory Meyers slaugos mokyklos profesorė Allison P Squires. Buvo renkami duomenys apie slaugytojų ir akušerių profesinę gerovę ir psichinę sveikatą 68 šalyse (įskaitant Lietuvą). Iš gautų rezultatų yra pateikta publikacijų į „Lancet“ žurnalą. Su nekantrumu laukiame rezultato, kuris, tikimės, bus teigiamas, taip pat planuojami tolimesni mokslo darbai.

Vykdoma daug kitų veiklų – tokių kaip bendros publikacijos, pranešimai tarptautinėse konferencijose ar dalyvavimas doktorantų gynimuose bei buvimas doktorantų konsultantais.

Kokie tolimesni planai?

Tęsti pradėtus bendrus darbus. Vizito metu jau aptarėme kitų mokslo metų bendrų dalykų paskaitas, tęsime „Bendruomenės slaugos“ ir „Profesinės slaugos“ bendrus seminarus. Taip pat, tariamės dėl mokslinių tyrimo metodologijos magistrantūros programos studentams. 

Su prof. Allison P. Squires ir kitais konsorciumo partneriais rengiame projektinę paraišką ir aplikuosime į JAV nacionalinį sveikatos tyrimų fondą. Toliau kartu analizuojame surinktus duomenis ir rengiame bendras publikacijas.

Be to, rengiame programą rudenį planuojantiems atvykti dėstytojams iš Niujorko Universiteto  Rory Meyers slaugos mokyklos, Hunter-Bellevue slaugos mokykos bei Quinnipiac universiteto. Kitaip tariant- nei darbų, nei idėjų nestokojame.

Koks receptas šio ilgo ir vaisingo bendradarbiavimo?

Tikėjimas savo profesija, nuoseklus, sunkus ir nuoširdus darbas ir šioje prasmingoje kelionėje sutiktų kolegų, jau tapusių draugais, atvirumas, pasitikėjimas, nuoširdumas.