Skelbiamas konkursas kultūrinės-dalykinės pažintinės studentų mobilumo programos Prancūzijoje vietoms užimti

2024-02-15
< Grįžti

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studentus kviečiame pasinaudoti proga susipažinti su Prancūzijos Dižono (Dijon) regionu: laukia kultūrinių, ekonominių, pažintinių veiklų ir malonių įspūdžių turtinga savaitė.

Dalyvauti konkurse ir užimti 17 vietų kviečiami LSMU pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentai, taip pat doktorantai ir rezidentai. 

 • Medicinos fakultetas – 10 vietų,
 • Gyvūnų mokslo fakultetas – 2 vietos,
 • Visuomenės sveikatos fakultetas – 2 vietos,
 • Slaugos fakultetas – 1 vieta,,
 • Farmacijos fakultetas – 1 vieta
 • Veterinarinės medicinos fakultetas – 1 vieta,
 • Odontologijos fakultetas vietų neskyrė.

Svarbios datos:

 • Dokumentus pateikti iki 2024-02-28.
 • Prancūzų kalbos patikrinimo data: 2024-02-29 17 val.
 • Atrankos komisijos posėdžio data 2024-03-01 15 val.

Kultūrinė-dalykinė pažintinė studentų mobilumo programa vykdoma realizuojant LSMU ir asociacijos „Laba diena“ bendradarbiavimo sutartį.

LSMU studentų grupė su lydinčiu dėstytoju vyks į Prancūzijos Dižono (Dijon) regiono Saint-Seine-L’Abbaye kaimą 2024-05-23–2024-05-31. Programos dalyvių (studentų ir lydinčio dėstytojo) kelionės Kaunas–Dižonas (Dijon) pirmyn–atgal išlaidos apmokamos iš LSMU fakultetų lėšų.

Prancūzijoje studentai apgyvendinami nemokamai asociacijos „Laba diena“ savanorių šeimose, šeimos pasirūpina maitinimu. Asociacija „Laba diena“ siūlo savo svečiams kultūrines, ekonomines, susipažinimo su regionu veiklas bei suorganizuoja vizitus į ligoninę ir universitetą.

PROGRAMOS DALYVIŲ ATRANKOS TVARKA

Programos vietas kandidatams konkurso būdu skirsto Programos atrankos komisija. Atrankos komisijos nariai po pokalbio su kandidatu vertina studento motyvaciją ir bendravimo įgūdžius 0–10 balų skalėje (1 balo intervalu). Galutinis atrankos balas apskaičiuojamas pagal formulę: galutinis įvertinimas = prancūzų kalbos mokėjimo įvertinimas 50 proc. + motyvacija 25 proc. + bendravimo įgūdžiai 25 proc.

Prašymai dalyvauti konkurse pateikiami asmeniškai administratorėms Kalbų ir edukacijos katedroje. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

 • Studijų pažymėjimas ir dekanato patvirtintas studijų vidurkis už visą studento mokymosi atitinkamoje studijų pakopoje laikotarpį.
 • Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje įrodantys dokumentai.
 • Kiti, pretendentų nuomone, atitikimą atrankos kriterijams patvirtinantys dokumentai.

Atrankos kriterijai:

Prancūzų kalbos žinios. Programoje gali dalyvauti studentai, kurių galutinio Profesinės kalbos modulio prancūzų kalbos žinių įvertinimas LSMU yra ne mažesnis nei 8 balai;

 • studentai, kurie atrankos metu neturi galutinio Profesinės kalbos modulio prancūzų kalbos įvertinimo pažymiu, privalo laikyti prancūzų kalbos patikrinimą;
 • prancūzų kalbos patikrinimą laikyti privalo ir tie studentai, kurie prancūzų kalbą LSMU mokėsi tik kaip pasirenkamąjį dalyką;
 • prancūzų kalbos testo laikyti nereikia studentams, turintiems prancūzų kalbos DALF sertifikatą (B1 ar aukštesniu lygiu);
 • prancūzų kalbos patikrinimas organizuojamas ir vykdomas Kalbų ir edukacijos katedroje.

Apie būtinumą laikyti patikrinimą, patikrinimo laikymo vietą ir laiką pretendentus informuoja Programos koordinatorius.

Aktyvus dalyvavimas studentiškoje veikloje:

 • Universiteto saviveiklos kolektyvuose;
 • Universiteto atstovavimas sportiniuose ir/ar kultūriniuose renginiuose;
 • Įvairiose Universitete veikiančiose studentų organizacijose.

Pažangumas. Programoje gali dalyvauti gerai besimokantys studentai, kurių studijų atitinkamoje studijų pakopoje įvertinimai yra ne žemesni nei tipinio pasiekimų lygmens, atrankos vykdymo metu neturintys akademinių skolų.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto LSMU Rektoriaus įsakymu V-153.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į programos koordinatorę prof. L. Dulksnienę (liudmila.dulksniene@lsmu.lt)