Skelbiamas konkursas medicinos mokslo krypties doktorantams vardinei Giedriaus Andziukevičiaus stipendijai gauti

2024-04-23
< Grįžti

Džiaugiamės galėdami pristatyti Giedriaus Andziukevičiaus vardinę stipendiją, skirtą medicinos krypties doktorantams.

Apie Giedrių Andziukevičių (1961–2020)

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos ilgametis direktorius (vadovavo daugiau nei 20 metų), gydytojas. G. Andziukevičius diegė daug naujovių, padėjusių daugeliui žmonių sustiprinti sveikatą, gauti reikiamą priežiūrą ir taip pagerinti gyvenimo kokybę. G. Andziukevičiaus nuveiktų darbų sąrašas labai ilgas ir prasmingas. Jis ne tik rūpinosi poliklinikos buitimi, kabinetų remontu, diegė pažangią medicinos įrangą, tačiau ir ieškojo būdų, kaip nuolat gerinti žmonių sveikatą ir suteikti vis kokybiškesnes paslaugas. Poliklinikoje įkūrė Kardiologijos dienos stacionarą, kuris sėkmingai veikė ne vienus metus. Poliklinikos vadovas rūpinosi emocine ir psichologine žmonių būsena, gilinosi į jų problemas. Skatino darbą su paaugliais, įkūrė jaunimo centrą, teikė pagalbą jaunimui.

2010 metais LR sveikatos apsaugos ministerija suteikė nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardą bei apdovanojo nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklu. Tais pačiais metais G. Andziukevičiui skirta ir Kauno miesto mero padėka.

G. Andziukevičius – ir Kauno modernaus meno fondo steigėjas, sukaupęs per 100 tapybos, grafikos ir skulptūros kūrinių.

Stipendijos dydis
1000 Eur pervedama į doktoranto sąskaitą.

Stipendijos mecenatas
Laisvųjų mūrininkų ložė „Adomas Mickevičius“.

Konkurso sąlygos

Medicinos mokslo krypties doktorantai, siekiantys gauti Giedriaus Andziukevičiaus stipendiją, prašymą dalyvauti konkurse kartu su dokumentais pateikia Mokslo centrui iki 2024 metų gegužės 15 dienos. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

  • Gyvenimo aprašymas, rengiamas laisva forma.
  • Mokslinės veiklos aprašymas, rengiamas laisva forma.
  • Straipsnių, susijusių su doktoranto vykdomu disertaciniu tyrimu, sąrašas ir straipsnių kopijos.
  • Konferencijų, kuriose buvo pristatyti disertacinio tyrimo rezultatai, sąrašas.
  • Mokslo populiarinimo veiklos aprašymas (laisva forma).
  • Kita, doktoranto nuomone, svarbi informacija.

Prašymus pateikę doktorantai privalo dalyvauti vardinių stipendijų skyrimo posėdyje, vyksiančiame 2024 m. gegužės 21 d.14 val. LSMU Rektorato salėje (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas), ir pristatyti savo mokslinės veiklos pasiekimus.

Vardinės stipendijos skyrimo kriterijai: mokslo publikacijų reikšmingumas ir mokslinės veiklos rezultatų sklaida; mokslo populiarinimas – mokslinių tyrimų ir jų rezultatų sklaida visuomenei; kita papildoma mokslinė veikla. Valdybos pirmininkas posėdžio pabaigojedoktorantams paskelbia konkurso rezultatus. Mokslo centras ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo posėdžio pabaigos vardines stipendijas gavusių doktorantų sutikimu konkurso rezultatus paskelbia Universiteto interneto svetainėje. Vardinės stipendijos skiriamos Universiteto rektoriaus įsakymu. Vardinės stipendijos doktorantams gali būti įteikiamos Senato posėdžio metu.

Daugiau informacijos apie stipendiją: LSMU Mokslo centras, tel.: +(370) 37 327277, +(370) 37 327276.