Mitochondrijos, azoto monoksidas ir citochromą c redukuojantys junginiai apsaugant miokardą ir smegenis nuo išeminių pažaidų

< Grįžti

Projekto pavadinimas:  Mitochondrijos, azoto monoksidas ir citochromą c redukuojantys junginiai apsaugant miokardą ir smegenis nuo išeminių pažaidų

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)

Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-130

Projekto trukmė:  2011-04-01 / 2015-03-31

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra projekto vertė: 395 152,34 Eur

Santrauka: Projektas ,,Mitochondrijos, azoto monoksidas ir citochromą c redukuojantys junginiai apsaugant miokardą ir smegenis nuo išeminių pažaidų“ prisidės prie patyrusių mokslininkų tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimo. Neuronai ir širdies ląstelės žūsta išemijos-reperfuzijos metu, o sustabdžius ląstelių žūtį, galima būtų išvengti neurologinių sutrikimų atsiradimo po smegenų insulto ar neonatalinio hipoksinio pažeidimo, širdies nepakankamumo vystymosi po miokardo infarkto ir kitų patologijų.