MOKYMAI 

Mūsų tikslas – įkvėpti universiteto bendruomenę nepaliaujamai mokytis.

Inicijuojame ir organizuojame įvairius mokymus, suteikiančius galimybę išbandyti šiuolaikinius mokymo ir mokymosi metodus, įvairias skaitmenines technologijas ir mokslinių tyrimų metodologijas. Taip pat prisidedame prie universiteto bendruomenės kalbinių, tarpkultūrinių, lyderystės, verslumo ir kitų kompetencijų darnaus vystymo.

InoEdu atveria mokymosi galimybes, kurios laukia ieškančiųjų!

* Jei turite klausimų dėl InoEdu organizuojamų mokymų, prašome kreiptis inoedu@lsmu.lt.

** Teams diskusijų forumas InoEdu pagalba dėstytojams

Kviečiame registruotis konsultacijoms
Registracija

INOEDU LABORATORIJA

Plėtodami hibridinės organizacijos idėją, siekiame būti centru, kuriame susitinka moksliniai tyrimai, klinikinė praktika ir inovatyvios studijos. 

 

 

Ši trilypė sinergija įgalina mus kurti ir diegti įkvepiančias medicinos ir sveikatos edukacijos inovacijas.

Kviečiame bendruomenę – dėstytojus, administratorius, studentus, alumnus bei socialinius partnerius – įsitraukti į mūsų bendros ateities kūrimo projektą.

KONFERENCIJOS IR RENGINIAI

Mes skatiname akademinės bendruomenės bendradarbiavimą ir mokslinius edukacijos tyrimus. Siekdami dalintis studentų mokymo(si) patirtimi ir mokslinių tyrimų rekomendacijomis, telkiame dėstytojus ne tik mokslo, bet ir neformaliuose renginiuose – konferencijose, įvairaus formato diskusijose ir praktiniuose mokymuose. 

Informaciją apie organizuojamus renginius ir kalendorių rasite mūsų InoEdu puslapyje ir MEDAS portale. 

PROJEKTAI

Naujos galimybės kuria sąlygas tobulėti universiteto bendruomenei, tvariai vystyti studijų kokybę, diegiant inovatyvius, į studentą orientuotus mokymo(si) metodus.

 

2020 m. balandžio 9 dieną pasirašyta Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų išteklių potencialą“ (Nr. 09.3.1-ES- FA-V-738-04-0001) sutartis.

Pagrindinis šio projekto tikslas – gerinti studijų kokybę ir didinti tarptautinį konkurencingumą medicinos ir sveikatos mokslų bei gamtos mokslų srityse. 

Turite klausimų ar pasiūlymų? Susisiekite su mumis!

Inovatyviosios edukacijos skyrius
A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, Lietuva
+370 659 93197 inoedu@lsmu.lt
Visi kontaktai