Kompetencijų vertinimas

< Grįžti

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas vykdo neformaliu būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas du kartus per metus.

Dalyvauti kompetencijų vertinime galite, jeigu:

 • turite aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;
 • neturite aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirbate ne mažiau kaip 3 metus;
 • dėl įvairių priežasčių nutraukėte neuniversitetines arba universitetines studijas.

Neformalias kompetencijas Jūs galėjote įgyti:

 • tiesioginiame darbe;
 • savanorystės veikloje mokantis savarankiškai ir laisvalaikiu;
 • neformalaus mokymosi kursuose;
 • tobulinant kvalifikaciją;
 • stažuotėse, kursų ar projektų metu ir pan.

Kandidatų kompetencijų vertinimas vyks pagal LSMU patvirtintą tvarką parengtas neformaliuoju būdu įgytų pasiekimų vertinimo metodikas, kurių tikslas:

 • nustatyti kandidato įgytus pasiekimus;
 • įvertinti jo įgytų pasiekimų kokybę ir juos palyginti su universitetinėms studijoms keliamais reikalavimais;
 • pateikti rekomendacijas ir būtiną informaciją, kaip pasiruošti kandidato neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo procedūrai.

Kompetencijoms vertinti gali būti taikomi šie teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinimo metodai: pokalbis, kompetencijų aplankas (portfolio), testavimas, veiklos vertinimas darbo vietoje, stebėjimas, savianalizė taikant refleksiją.

Proceso etapai:

 • Informavimas – šiame etape jūs gausite išsamią informaciją apie visus proceso etapus ir jų pasirengimui reikiamą medžiagą.
 • Konsultavimas – šiame etape konsultantas nuodugniai ir kruopščiai padės parengti medžiagą vertinimui.
 • Vertinimas – šiame etape vyks jūsų kompetencijų, kurias ir norite, ir gebate įsivertinti, vertinimo procedūra.
 • Pripažinimas – šiame etape jūs gausite valstybės pripažįstamą LSMU pažymėjimą, patvirtinantį jūsų kompetencijas akademiniais kreditais.
 • Tolesnių studijų – jei nuspręsite siekti aukštojo universitetinio išsilavinimo, Jums bus sudaryta individuali tolimesnių slaugos studijų programa.
Reikalinga konsultacija?
Dėl neformaliu būdu įgytų kompetencijų kreipkitės psc@lsmu.lt