Studentai, atliekantys papildomą praktiką Lietuvoje, dokumentus atsispausdina ir teikia per praktikos sistemą.

Duomenų pildymo instrukcija

  • Studentai, norintys atlikti papildomą praktiką, pasirašytą PRAŠYMĄ, LANKYMO GRAFIKĄ IR TVARKARAŠTĮ (http://tvarkarasciai.lsmuni.lt/) pirmiausia turi įkelti į praktikų sistemą. Lankymo grafikas PRIVALOMAS studijų ir vasaros metu (įkeliamas su prašymu dėl papildomos praktikos atlikimo).
  • Praktikos sistemoje sukūrus praktikos vietą ir įkėlus pasirašytą PRAŠYMĄ, LANKYMO GRAFIKĄ IR TVARKARAŠTĮ, po Karjeros centro darbuotojo peržiūros į savo elektroninį paštą gausite papildomos praktikos sutartį. Apie sekančius veiksmus jūs būsite informuoti per praktikų sistemą.
  • Visus reikalingus pradėti praktiką dokumentus ir savo studijų programos ataskaitos formą rasite prisijungę prie papildomų praktikų sistemos.
  • Studentai, norintys atlikti papildomą praktiką užsienyje, dėl dokumentų pildymo kreipiasi į Karjeros centrą.

Kilus klausimams susisiekite su Karjeros centru

LSMU Studentų reikalų tarnybos karjeros centras
+370 37 395 809 studentutarnyba@lsmu.lt
Mickevičiaus g. 7, LT-44307 Kaunas