karjeros centras

Veiklos tikslas – palaikyti glaudžius ryšius su Universiteto absolventais ir socialiniais partneriais, plėsti karjeros galimybes ir ugdyti studentų karjeros planavimo gebėjimus bei bendradarbiaujant su darbdaviais siekti studentų kompetencijų atitikimo šalies rinkos paklausai. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Karjeros centras – universiteto padalinys, kuris atlieka profesinio orientavimo, karjeros konsultavimo ir karjeros stebėsenos, papildomų praktikų administravimo, studentų verslumo skatinimo, ryšių tarp Universiteto, absolventų ir išorės institucijų koordinavimo funkcijas.

LSMU Karjeros centras socialiniuose tinkluose:

LSMU Karjeros centras lsmu_karjeroscentras LSMU

Vidutiniškai per metus yra atliekama 20 asmenybės vertinimų ir suteikiama maždaug 50 individualių karjeros konsultacijų CV ir motyvacinio laiško rengimo, savęs pažinimo ir karjeros sprendimų priėmimo temomis.

Plačiau

Iki šiol ilgiausiai trukusios papildomos praktikos trukmė yra 3640 valandų  (praktika atlikta 2017–2020 m.).

Bendradarbiaujame su vienomis didžiausių Lietuvos įmonių, kurios savo veikla žinomos ir už šalies ribų. Šiose įmonėse studentai ne tik atlieka praktikas, bet ir kuria savo karjerą.

KONTAKTAI

LSMU Studentų reikalų tarnybos karjeros centras
+370 37 395 809 studentutarnyba@lsmu.lt
Mickevičiaus g. 7, LT-44307 Kaunas
Visi kontaktai