Studentų reikalų tarnybos uždaviniai:

1. Atstovauti Universiteto studentų interesus ir teikti jiems aktualią informaciją. 

2. Bendradarbiauti su studentų organizacijomis, absolventais (Alumni), darbdaviais, socialiniais partneriais ir juos vienijančiomis organizacijomis bei visais Universiteto padaliniais, siekiant užtikrinti į studentą orientuotų studijų stiprinimą ir studento gerovę. 

3. Plėsti su studijų vykdymo ir organizavimo procesu nesusijusių paslaugų teikimo galimybes ir koordinuoti psichologinės ir socialinės pagalbos studentams organizavimą Universitete. 

4. Vykdyti studentų priėmimą. 

5. Plėsti studentų karjeros galimybes, ugdyti karjeros planavimo gebėjimus ir siekti aukšto absolventų universitete įgytų gebėjimų įveiklinimo versle, darbo rinkoje ar kitomis formomis.

Studentų reikalų tarnyba
+370 37 395 809 studentutarnyba@lsmu.lt
A.Mickevičiaus g. 9, Kaunas, Lietuva
Dr. Laura Malakauskienė
L.e.p. Studentų reikalų tarnybos dekanė