Sveiki atvykę į sTUDENTŲ REIKALŲ TARNYBĄ

Apie mus

Komanda, kuri rūpinasi LSMU studentų gerove ir karjeros sėkme.

Dr. Laura Malakauskienė
Studentų dekanė
Atsakomybės – studentams teikiamos pagalbos organizavimo užtikrinimas; studentų poreikių identifikavimas ir įgyvendinimo organizavimas; bendradarbiavimas su visomis studentų organizacijomis, absolventais, Alumnais, socialiniais partneriais; dalyvavimas studijų programų viešinime, studentų priėmimo procese.

Vitalija Skipskienė
Administratorė
Atsakomybės sritis – papildomų praktikų administravimas; neįgaliųjų studentų finansinės paramos administravimas (tikslinės išmokos, finansinė pagalba), kasdienės SRT administracinės veiklos vykdymas; studentų informavimas apie studijų gerovės klausimus.

Doc. dr. Marija Stankevičienė
Priėmimo komisijos atsakingoji sekretorė
Atsakomybės sritis – stojančiųjų konsultavimas ir priėmimo vykdymas į pirmosios, antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas ir papildomąsias studijas; bendradarbiavimas su ŠMSM ir LAMA BPO atstovais.
Linas Šablinskas
Specialistas
Atsakomybės sritis – bendradarbiavimas su Lietuvos švietimo įstaigomis ir Universiteto socialiniais partneriais; Universiteto studijų programų viešinimas ir susijusių renginių organizavimas; praktikų sistemos administravimas ir vystymas; absolventų įsidarbinimo duomenų stebėsena ir analizė.
Silvija Žukaitė
Karjeros konsultantė
Atsakomybės sritis – studentų ir absolventų individualus konsultavimas karjeros klausimais; grįžtamojo ryšio apie darbo dokumentus teikimas; asmenybės vertinimo atlikimas; grupinių karjeros užsiėmimų vedimas.

SRT tikslai

  • Atstovauti studentų gerovės interesus ir teikti aktualią informaciją.
  • Bendradarbiauti su studentų organizacijomis, absolventais, Alumni, darbdaviais, socialiniais partneriais ir juos vienijančiomis organizacijomis bei visais Universiteto padaliniais, siekiant užtikrinti į studentą orientuotų studijų stiprinimą ir studento gerovę.
  • Plėsti psichologinės, socialinės, finansinės pagalbos studentams organizavimą, koordinuoti studentų, turinčių negalią ar specialiuosius poreikius bei studentų, galimai nukentėjusių dėl diskriminacijos, priekabiavimo ir kito neetiško elgesio Universitete kreipimąsi ir pagalbos gavimą.
  • Plėsti studentų karjeros galimybes, ugdyti karjeros planavimo gebėjimus, konsultuoti praktikų ir įsidarbinimo klausimais.
  • Vykdyti studentų priėmimą ir studijų viešinimą.

Galerija

Studentų reikalų tarnyba
+370 37 395 809 studentutarnyba@lsmu.lt
A.Mickevičiaus g. 7, Kaunas, Lietuva
Dr. Laura Malakauskienė
Studentų reikalų tarnybos dekanė