Studentų reikalų tarnybos uždaviniai:

  • Atstovauti Universiteto studentų interesus ir teikti jiems aktualią informaciją.
  • Bendradarbiauti su studentų organizacijomis, absolventais (Alumni), darbdaviais, socialiniais partneriais ir juos vienijančiomis organizacijomis bei visais Universiteto padaliniais, siekiant užtikrinti į studentą orientuotų studijų stiprinimą ir studento gerovę.
  • Plėsti su studijų vykdymo ir organizavimo procesu nesusijusių paslaugų teikimo galimybes ir koordinuoti psichologinės ir socialinės pagalbos studentams organizavimą Universitete.
  • Vykdyti studentų priėmimą.
  • Plėsti studentų karjeros galimybes, ugdyti karjeros planavimo gebėjimus ir siekti aukšto absolventų universitete įgytų
Studentų reikalų tarnyba
+370 37 395 809 studentutarnyba@lsmu.lt
A.Mickevičiaus g. 9, Kaunas, Lietuva
Dr. Laura Malakauskienė
Studentų reikalų tarnybos dekanė