Studentų farmacininkų draugija (SFD)

Studentų farmacininkų draugija (SFD)

Draugijos tikslas – jungti farmacijos mokslus einančius studentus, palengvinti jiems įgyti savo srities žinių, tiekti materialinės paramos ir prisidėti skleisti ir kelti Lietuvoje chemijos farmacijos žinių.

Būtent toks draugijos tikslas buvo įvardintas jos įstatuose 1926 metais įsteigus Lietuvos farmacininkų draugiją. Per 85 metus draugija augo, tobulėjo, jos veiklos sritys plėtėsi. Šiuo metu draugijos veikla apima įvairias sritis. Draugija organizuoja įvairius pramoginius ir šviečiamojo pobūdžio renginius Farmacijos fakulteto studentams, aktyviai dalyvauja studijų kokybės gerinimo procese, rengia akcijas ir renginius susijusius su visuomenės sveikata, priklauso bei dalyvauja tarptautinių farmacijos studentų organizacijų veikloje, reguliariai leidžia vienintelį fakultetinį laikraštį LSMU – „Panacėja“. SFD narys atstovauja SFD ir visus studentus farmacininkus Farmacijos fakulteto taryboje.