Erasmus student network (ENS)

Erasmus student network (ENS)

ESN LSMU siekia integruoti Erasmus + ir tarptautinius studentus į universiteto bendruomenę ir jos veiklą bei didinti universiteto tarptautiškumą, studentų mobilumą ir jaunų žmonių komunikavimo, organizavimo bei problemų sprendimo ir įsidarbinimo įgūdžius. Mūsų moto – “studentai padeda studentams” (angl., Students Helping Students).

El. paštas: lsmu@esnlithuania.org

ESN LSMU yra užsieniečių ir lietuvių studentų organizacija, kuri aktyvią veiklą universitete vysto nuo 2015 metų. ESN LSMU nariai kartu su Tarptautinių Ryšių ir Studijų Centru rūpinasi atvykstančių Erasmus+ studentų sutikimu, kuravimu, integravimu bei užimtumu. Kiekvieną pusmetį ESN LSMU organizuoja gausybę kultūrinių, edukacinių ir pramoginių renginių visai universiteto bendruomenei iš kurių geriausiai žinomi kasmetiniai kraujo donorystės renginiai, tautinių bei pramoginių šokių vakarai, išvykos į gyvūnų prieglaudas, lazer tag žaidimas ir Kauno turas. Tačiau ESN LSMU nariai neapsiriboja vien tik universiteto aplinka. Mūsų nariai aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ESN Lithuania renginiuose: ESN Lithuania Escape Camp, ESN Lithuania National Platforms ir ESN Lithuania National Trainings. Be to, ESN LSMU kartu su ESN Lithuania kasmet organizuoja GoXtreme nacionalinio lygio mokymus,kurių metu studentai atvykstantys iš visos Lietuvos yra apmokami pirmosios medicininės pagalbos pradmenų. Negana to, ESN LSMU kasmet siunčia aktyvius narius atstovauti organizaciją svetur vykstančiuose veiklose: Skillbox training Estijoje, Lapland trip Suomijoje, Pirates of The Baltic Sea kruize ir į kitų šalių National Platforms.

Taip pat, ESN LSMU atstovai kasmet dalyvauja Erasmus + Students Orientation Day, LSMU ERASMUS+ dienose bei kituose LSMU reprezentaciniuose renginiuose, konferencijose ir susitikimuose.