Veterinarijos Akademijos Studentų Asociacija (VASA)

< Grįžti

Veterinarijos Akademijos Studentų Asociacija (VASA)

Veterinarijos Akademijos Studentų Asociacija (VASA) yra savarankiška, savanoriška nepolitinė organizacija, jungianti Veterinarijos akademijoje besimokančius studentus.

Asociacija steigiasi Veterinarijos akademijos studentų iniciatyva ir turi finansinį, ūkinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

 

Asociacijos Prezidentė – Akvilė Laučytė.

Pagrindiniai VASA tikslai:

  • Aktyviai dalyvauti įtvirtinant ir praktiškai realizuojant teises ir laisves, užtikrinant pareigų vykdymą;
  • Padėti Akademijai tobulinti mokymo procesą, studentų atliekamus mokslinius tyrimus, gamybinę praktiką, stiprinant mokslo ir praktikos ryšius;
  • Siekti, kad būtų sudarytos reikiamos sąlygos studentų ir kitų klausytojų mokymui, darbinei veiklai vystyti, buičiai, poilsiui;
  • Palaikyti istoriškai nusistovėjusias ir kurti naujas studentų tradicijas;
  • Aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentų ir jaunimo organizacijomis.