Akademinis judumas

„ERASMUS+“ mobilumas praktikoms

„Erasmus+“ programa praktikai sudaro sąlygas Europos šalių studentams atlikti profesinę praktiką kitos Europos šalies, dalyvaujančios „Erasmus+“ programoje, universitete, ligoninėje, vaistinėje ar kitoje įstaigoje.

„Erasmus+“ praktika suteikia studentams galimybę ne tik gilinti profesines žinias ar įgyti praktinių įgūdžių, bet ir lavinti užsienio kalbą bei susipažinti su naujomis kultūromis ir žmonėmis.

Kas gali dalyvauti?

Pagal „Erasmus+“ praktikų programą gali išvykti visų studijų pakopų (pirmosios, antrosios bei trečiosios) nuolatine ar ištęstine forma studijuojantys:
– Bakalauro studijų studentai;
– Magistrantūros studentai;
– Vientisųjų studijų studentai;
– Doktorantai;
– Rezidentai;
SVARBU! Studentai, laikinai nutraukę savo studijas, vykti „Erasmus+“ praktikai negali.

„Erasmus+“ praktikos trukmė:

„Erasmus+“ praktika gali vykti nuo 2 iki 12 mėnesių .
Svarbu žinoti, jog tas pats studentas gali vykti „Erasmus+“ praktikai daugiau nei vieną kartą, tačiau bendra judumo trukmė (įskaitant „Erasmus+“ studijas ir praktiką) negali viršyti:

  • 12 mėn. kiekvienoje studijų pakopoje (bakalauro, magistro, doktorantūros, rezidentūros).
  • 24 mėn. vientisųjų studijų programose (Medicinos, Odontologijos, Farmacijos, Veterinarinės medicinos).

„Erasmus+“ praktikų tipai:

1. PRIVALOMA PRAKTIKA. Šią praktiką galima atlikti mokslo metų eigoje. Ji LSMU pripažįstama kaip sudedamoji studijų dalis (angl. traineeship embedded in the curriculum);
2. PAPILDOMA PRAKTIKA. Ši praktika atliekama vasaros metu (angl. voluntary traineeship);
3. ABSOLVENTŲ PRAKTIKA. Ši praktika atliekama vienerių metų laikotarpyje pabaigus studijas (angl. traineeship after graduation).

Kur galima išvykti?

„Erasmus+“ programoje dalyvauja 33 Europos sąjungos šalys, įskaitant Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Makedoniją ir Turkiją.

„Erasmus+“ atranka praktikoms:

Erasmus+ studentų atranka LSMU vykdoma vieną kartą per metus. Kiekvienais metais sausio–vasario mėn. TRSC skelbia atvirąjį konkursą praktikai užsienyje ateinantiems mokslo metams pagal „Erasmus+“ programą.
Atrankoje, vykti praktikai į programoje dalyvaujančias šalis, gali dalyvauti visi LSMU studentai bei būsimi absolventai.

Studentams taikomi atrankos kriterijai:

  • Bendras visų studijų semestrų vidurkis (ne mažesnis nei 7);
  • Užsienio kalbos mokėjimas (pažymys ne mažesnis nei 5 arba pasirinktos užsienio kalbos B2 ir aukštesnio lygio sertifikatas);
  • Priimančiosios institucijos siūlomos praktikos programos atitikimas;
  • Studento motyvacija ir bendravimo įgūdžiai.

atrankos eiga

Studijų planas

Atrinkti „Erasmus+“ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią būna nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, interneto puslapį, skirtą atvykstantiems „Erasmus+“ studentams (angl. incoming Erasmus+ students).

Paraiškos teikimas

Atrinkti „Erasmus+“ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią būna nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, interneto puslapį, skirtą atvykstantiems „Erasmus+“ studentams (angl. incoming Erasmus+ students).

Motyvacinis pokalbis ir galutinis atrankos balas

Atrinkti „Erasmus+“ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią būna nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, interneto puslapį, skirtą atvykstantiems „Erasmus+“ studentams (angl. incoming Erasmus+ students).

„Erasmus+“ dokumentų tvarkymas

Motyvacinis pokalbis ir galutinis atrankos balas

Atrinkti „Erasmus+“ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią būna nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, interneto puslapį, skirtą atvykstantiems „Erasmus+“ studentams (angl. incoming Erasmus+ students).

Paraiškos teikimas

Atrinkti „Erasmus+“ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią būna nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, interneto puslapį, skirtą atvykstantiems „Erasmus+“ studentams (angl. incoming Erasmus+ students).

Studijų planas

Atrinkti „Erasmus+“ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią būna nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, interneto puslapį, skirtą atvykstantiems „Erasmus+“ studentams (angl. incoming Erasmus+ students).

bendrabučių suteikimo tvarka

Studentai, pageidaujantys gauti vietą bendrabutyje, prašymą ir reikalingus dokumentus (skanuotus) pateikia prisijungę prie https://lsmusis.lsmuni.lt. Prašymas be dokumentų nesvarstomas.

Gavusiųjų vietą bendrabutyje sąrašai bus paskelbti LSMU Studentų atstovybės puslapyje lsmusa.lt.
Klausimais dėl prašymų pateikimo vietai bendrabutyje gauti kreipkitės į LSMU studentų informavimo skyrių:
infos@lsmuni.lt ,Tel. 8-615 38273.

„ERASMUS+“ stipendija

  • „Erasmus+“ stipendija yra skiriama papildomoms išlaidoms, susijusioms su studijomis užsienyje, padengti ir negali būti naudojama išlaidoms studentų gimtajame universitete padengti.
  • Stipendija praktikai užsienyje skiriama studentams, atrinktiems atvirojo konkurso būdu pagal ES „Erasmus+“ programą, bei atsižvelgiant į galutinį atrankos balą.
  • Stipendija yra pervedama du kartus: išvykstant studentas gauna 90 % „Erasmus+“ stipendijos bei grįžus ir pateikus visus dokumentus pervedamas 10% stipendijos likutis.
Paraiškos teikimas

Atrinkti „Erasmus+“ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią būna nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, interneto puslapį, skirtą atvykstantiems „Erasmus+“ studentams (angl. incoming Erasmus+ students).

Studijų planas

Atrinkti „Erasmus+“ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią būna nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, interneto puslapį, skirtą atvykstantiems „Erasmus+“ studentams (angl. incoming Erasmus+ students).

Užsienio kalbos įgūdžių vertinimas

Atrinkti „Erasmus+“ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią būna nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, interneto puslapį, skirtą atvykstantiems „Erasmus+“ studentams (angl. incoming Erasmus+ students).

kontaktai

Brigita Vinikaitytė
TRSC „Erasmus+“ praktikų koordinatorė