Išorinis tarptautinis Genetikos studijų krypties vertinimas

Grupės pirmininkas:Prof. dr. Halina Gabrys
Grupės nariai:  Doc. dr. Arjan de Brouwer Julius Gagilas Miglė Agnietė Bartels  
Vertinimo koordinatorius:Jūratė Čergelienė
Rugsėjo 21 d.Vizito darbotvarkė
09.45  – 10.00Ekspertų grupės atvykimas, pasirengimas susitikimams
10.00  – 10.30Susitikimas su administracijos atstovais
10.30  – 10.40Pertraukėlė
10.40 – 11.25Susitikimas su krypties savianalizės suvestinės rengimo grupe
11.25 – 11.35Pertraukėlė
11.35 – 12.20Susitikimas su dėstytojais
12.20 – 13.20Pietų pertrauka
13.20 – 14.05Susitikimas su studentais
14.05 – 14.15Pertraukėlė
14.15 – 15.00Susitikimas su absolventais, socialiniais partneriais, darbdaviais
15.00 – 15.10Pertraukėlė
15.10 – 15.50Susipažinimas su studijų materialiaisiais ištekliais (auditorijos, bibliotekos ir kita materialioji bazė, kurią norės aplankyti ekspertai).
15.50 – 16.00Pertraukėlė
16.00 – 16.30Uždaras ekspertų grupės posėdis
16.30 – 16.45Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu
 Vizito pabaiga