Studijuoti farmacijos LSMU – su „Jaunojo farmacininko“ stipendija

2023-03-10
< Grįžti

Šiųmečių Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) farmacijos studijų pirmakursių lauks naujovė: patrauklios finansinės paskatos – „Jaunojo farmacininko“ stipendijos.

Siekdamas į šias studijas pritraukti kuo daugiau motyvuotų, aukščiausių rezultatų siekiančių studentų, LSMU Farmacijos fakultetas būsimiesiems pirmakursiams numatė skirti skatinamąsias tikslines 300 – 500 Eur dydžio stipendijas.

Ši skatinimo programa Farmacijos fakultete taikoma pirmąjį kartą ir prasidės nuo 2023/2024 mokslo metų rudens semestro.

Skatinamosios tikslinės „Jaunojo farmacininko“ stipendijos numatytos kaip vienkartinės išmokos už visą semestrą ir bus skiriamos jaunuoliams, kurie farmacijos studijas LSMU pasirinko pirmąjį kartą. Stipendijomis siekiama ne tik motyvuoti mokyklų abiturientus rinktis farmacijos studijas LSMU, tačiau kartu ir skatinti studentus nuo pat pirmojo studijų semestro siekti aukštų studijų rezultatų.

Rudens semestrą 500 Eur dydžio stipendija bus skiriama tiems, kurie farmacijos studijų programą rinkosi pirmuoju prioritetu, arba įstojusiems su didesniu nei 8,49 konkursiniu balu, pavasario semestrą –  300 Eur dydžio – pasirinkusiems šias studijas antruoju – ketvirtuoju prioritetu.

„Jaunojo farmacininko“ stipendija bus skiriama ir įstojusiems į valstybės finansuojamas, ir į nefinansuojamas studijų vietas. Ar pelnė stipendiją, pirmakursiams paaiškės ne išsyk, keliamos ir tam tikros sąlygos: bus privalu semestrą baigti be akademinių skolų, neturėti drausminių nuobaudų, mokantys už mokslą turės būti įvykdę turimus finansinius įsipareigojimus Universitetui.

„Jaunojo farmacininko“ stipendijos nuo kitų mokslo metų numatytos taip pat ir farmaciją LSMU pasirinksiantiems užsienio studentams.

Skatina kurti idėjas, siekti žinių, meistriškumo

Pasak LSMU Farmacijos fakulteto prodekano prof. Valdo Jakšto, naujoji iniciatyva – viena iš priemonių, skirtų į šias studijas pritraukti kuo daugiau gerai besimokančių jaunuolių.

„Įvairių sričių farmacininkų Lietuvoje šiuo metu labai trūksta, jų poreikį nuolat pabrėžia ir mūsų socialiniai partneriai. Tad siekiame motyvuoti gabų šalies jaunimą, parodyti, kad čia, LSMU Farmacijos fakultete, jie laukiami. Tolesnį karjeros kelią po studijų jie rinksis laisvai, jokių papildomų sąlygų atidirbti nebus keliama“, – pabrėžė prodekanas.

Lėšų naujajai farmacijos studentų skatinimo programai skiriama iš LSMU Farmacijos fakulteto pajamų už teikiamas mokslines paslaugas.

Pasak prof. V. Jakšto, tai – ne vienintelė finansinė paskata, kurios aktyvus, puikiai besimokantis studentas gali tikėtis Farmacijos fakultete. Atsižvelgus į studijų rezultatus, LSMU studentams skiriamos skatinamosios stipendijos. Vardinių stipendijų, skiriamų už aktyvią veiklą konkrečioje srityje,  yra įsteigę socialiniai Fakulteto partneriai.

Kuo anksčiau įsijungti į mokslo veiklą, kurti ir įgyvendinti naujoves skatina trys vardinės iki 1 tūkst. eurų dydžio „Ateities farmacijos“ stipendijos, kurias suplanuota skirti aktyviems farmacijos studentams, pasiūliusiems inovatyvių idėjų mokslo ar tiriamajam darbui, farmacijos srities produktų plėtrai.

Išskirtinės studijų sąlygos

Augant vaistinėse teikiamų paslaugų skaičiui ir pobūdžiui, didėja poreikis farmacijos specialistų, kurie turėtų plačias, įvairiapuses kompetencijas. Į tai Farmacijos fakultete atsižvelgiama ruošiant specialistus.

Studijos LSMU Farmacijos fakultete išsiskiria stipriu moksliniu pagrindu. Itin stiprios – vaistų technologijos, farmacinės analizės ir vaistų tyrimų sritys, kuriose dirbama su pažangiausiomis technologijomis.

Fakultete veikia net trys imitacinės mokomosios auditorijos – laboratorijos. Būsimieji vaistininkai praktikuojasi realybę imituojančioje aplinkoje, dirba su simuliacine mokomąja įranga, muliažais, įgauna profesinei veiklai būtinų įgūdžių.

LSMU Farmacijos studijų programą jau keletą kartų palankiai įvertino tarptautiniai ekspertai.