„Thermo Fisher Scientific“ vardinių stipendijų konkursas Medicinos fakulteto 2 ir 3 kurso studentams

2023-05-15
< Grįžti

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto 2 ir 3 kurso bakalauro studentus Bendrovėje rengti pirmosios (bakalauro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2023-2024 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs Bendrovėje, bus skirtos vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos – 1100 Eur. vieniems mokslo metams. Studentams, rengiantiems baigiamuosius darbus 2 metus, nepablogėjus jų studijų rezultatams – iš viso skiriama 2200 Eur. stipendija.

Skiriant stipendiją įvertinami studento studijų rezultatai ir pažangumas (paskutinių dviejų sesijų rezultatų svertinis vidurkis turi būti ne mažiau kaip 8 balai), motyvacija ir praktiniai tiriamojo darbo įgūdžiai. Paskyrus stipendiją, studentai turi galimybę gauti valstybės, „Thermo Fisher Scientic“ ar kitokias stipendijas.

Paraiškas būsimi bakalauro 3-4 kurso studentai turi pateikti iki 2023 m. liepos 1 d. imtinai.

Konkursui studentai el. paštu turi pateikti šiuos dokumentus:

  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • motyvacinį laišką, nurodant baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tyrimų kryptis. Visos siūlomos kryptys nurodytos stipendijos skyrimo 2023-2024 mokslo metams stipendijos konkurso sąlygose (nuoroda);
  • brandos atestato priedo kopiją (brandos egzaminų rezultatus);
  • kitus studento studijų pasiekimus, visuomeninės ir/ar mokslinės veiklos (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra) pasiekimus įrodančių dokumentų kopijas;
  • rekomenduojančio Universiteto padalinio darbo vadovo ar grupės vadovo arba darbovietės vadovo rekomendacija būtų privalumas.

Dokumentus prašome siųsti Universiteto Medicinos fakulteto dekanatui (el. paštu agne.palukaitiene@lsmu.lt) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu adresu: stud@thermofisher.com), el. laiško pavadinime nurodydami: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.

Iškilus klausimų, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovą Edvin Stankevič el. paštu edvin.stankevic@thermofisher.com arba Universiteto Medicinos fakulteto atstovę Agnę Palukaitienę el. paštu agne.palukaitiene@lsmu.lt bei Universiteto Laboratorinės medicinos klinikos atstovę Sandrą Mykolaitienę sandra.mykolaitiene@lsmu.lt.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygos.