Valstybinis studijų fondas kviečia studentus teikti prašymus valstybės remiamoms paskoloms 2022 metų rudens semestrą gauti

2022-08-24
< Grįžti

Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas), vadovaudamasis Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ paskelbė valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir valstybės remiamų paskolų dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis gauti prašymų teikimo pradžios ir pabaigos datas. 2022 m. rudens semestrą prašymus internetu valstybės remiamai paskolai gauti studentai galės pateikti nuo rugpjūčio 22 d. 8 val. iki rugsėjo 19 d. 15 valandos. Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – spalio 3 diena.

Rudens semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies.
  • paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 80 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (3680 Eur);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2760 Eur).

Studentai, norėdami gauti aukščiau minėtas valstybės remiamas paskolas, privalo Fondo tinklalapyje užpildyti ir pateikti nustatytos formos paskolos gavėjo prašymą.ir pateikti jį Fondui iki 2022 m. rugsėjo 19 d.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu mokslo metų pradžioje studentas su banku pasirašo sutartį paskolai studijų kainai sumokėti iš karto abiem semestrams, bankas paskolą perves į Lietuvos sveikatos mokslo universiteto (toliau – Universitetas) sąskaitą kiekvieną semestrą. Pasirašius paskolos sutartį, pirmoji paskolos dalis, lygi studento už rudens semestrą mokamai studijų kainai, pervedama per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo pervesti šią paskolos dalį į Universiteto sąskaitą gavimo. Paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo 2023 m. vasario 1 d. iki liepos 1 d., kai studentas bankui pateikia prašymą pervesti likusią paskolos studijų kainai sumokėti dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas rasite čia.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atsakingas asmuo už valstybės remiamų paskolų administravimą:

Studijų centro vyresnioji specialistė doc. dr. Jurgita Dailidavičienė, tel.: +(370) 620 23302, +(370) 685 47251, el. paštas: jurgita.dailidaviciene@lsmu.lt