Valstybinis studijų fondas kviečia studentus teikti prašymus Valstybės remiamoms paskoloms 2023 metų pavasario semestrą gauti

2023-02-08
< Grįžti

Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas), vadovaudamasis Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ paskelbė valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir valstybės remiamų paskolų dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pavasario semestrą gauti prašymų teikimo pradžios ir pabaigos datas. 2023 m. pavasario semestrą prašymus internetu valstybės remiamai paskolai gauti studentai galės pateikti nuo 2023 m. vasario 7 d. 8:00 val. iki 2023 m. kovo 7 d. 15:00 valandos. Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – 2023 m. kovo 21 d.

Pavasario semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis;
  • paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 80 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (3920 Eur). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 40 BSI dydžių (1960 Eur);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių (2940 Eur).

Studentai, norėdami gauti aukščiau minėtas valstybės remiamas paskolas, privalo Fondo tinklalapyje užpildyti ir pateikti nustatytos formos paskolos gavėjo prašymą ir pateikti jį Fondui iki 2023 m. kovo 7 d. 15:00 valandos.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu mokslo metų pradžioje studentas su banku pasirašo sutartį paskolai studijų kainai sumokėti iš karto abiem semestrams, bankas paskolą perves į Lietuvos sveikatos mokslo universiteto (toliau – Universitetas) sąskaitą kiekvieną semestrą. Pasirašius paskolos sutartį, pirmoji paskolos dalis, lygi studento už rudens semestrą mokamai studijų kainai, pervedama per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo pervesti šią paskolos dalį į Universiteto sąskaitą gavimo. Paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo 2023 m. vasario 1 d. iki liepos 1 d., kai studentas bankui pateikia prašymą pervesti likusią paskolos studijų kainai sumokėti dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas rasite čia.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atsakingas asmuo už valstybės remiamų paskolų administravimą:

Studijų centro vyresnioji specialistė doc. dr. Jurgita Dailidavičienė, tel.: +(370) 620 23302, +(370) 685 47251, el. paštas: jurgita.dailidaviciene@lsmu.lt